Nasi Partnerzy
  • English (UK)
  • pl-PL

Pan Grzegorz Wiśniewski, przy wsparciu EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej reprezentuje polską  sieć lokalnych ekspertów ds. energii w Grupie Doradczej Inicjatywy ManagEnergy

„EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej jest członkiem międzynarodowej agencji zrzeszającej europejskie centra badawcze energetyki odnawialnej EUREC”


Instytut jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej od grudnia 2006 r. a Grzegorz Wiśniewski jest członkiem Rady Konsultacyjnej Izby

Instytut jest agencją założycielską Podkarpackiej Agencji Energetycznej, która powstała ze wsparciem programu UE

Energie Odnawialne

Związek Powiatów Polskich

Strona tematyczna Ministerstwa Środowiska  nt. energetki odnawialnej.

OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK CZYSTA ENERGIA

Rynek instalacyjny - miesięcznik informacyjno techniczny

 

 

IEO pełni funkcję Doradcy dla MAE

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank BPH S.A. Filia Oddziału w Warszawie ul. Rakowiecka 39 a, 02-519 Warszawa, nr rachunku:  10 10600076 0000404180116096; Kapitał zakładowy: 53.500 zł,