Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Jest nam bardzo miło poinformować, że z dniem 1 lutego 2017 roku Instytut Energetyki Odnawialnej został członkiem Komitetu Technicznego nr 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce Polskiego  Komitetu Normalizacyjnego. 

Zadaniem Instytutu jest  opiniowanie  norm dotyczących urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ale też odzyskiwania ciepła i izolacji cieplnej, jak również urządzeń cieplno-mechanicznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach zawodowych a w szczególności: kotły parowe i wodne i ich urządzenia pomocnicze, palniki na paliwo stałe i ciekłe, turbiny parowe i gazowe, systemy turbin wiatrowych.

Działalność Komitetu Technicznego nr  137 związana jest z rynkiem energetyki konwencjonalnej i  rynkiem energetyki  odnawialnej.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł