Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

W posiedzeniu sejmowej "Podkomisji stałej ds. wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich" w dniu 8 marca 2017r. udział wziął Grzegorz Wiśniewski, członek Narodowej Rady Rozwoju, prezes Zarządu IEO, przedstawiając problemy rozwoju małoskalowej energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich.

Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego, o ile w konfrontacji i z energetyką OZE zawsze przegrywają, to rolnicy - traktowani przez energetykę jako płatnicy coraz wyższych rachunków za energię - w tej ciągle nierównej walce, nie są na przegranej pozycji. Wobec coraz krótszego czasu na poprawę trendu spadkowego w energetyce odnawialnej małe źródła OZE – instalowane wśród rolników - mogą najszybciej wnieść największy wkład w realizacje celu OZE na 2020 rok.

Obecnie powstaje efekt błędnego koła, utrudniający wdrażanie w rolnictwie i komercjalizację małych OZE:

  • regulacje zmuszają do pełnej autokonsumpcji energii z własnych OZE i do budowy najmniejszych źródeł
  • im mniejsza moc OZE, tym wyższy koszt jednostkowy inwestycji w OZE i wytworzonej przez nią energii 
  • im mniejsza produkcja energii z własnego OZE, tym mniejsza korzyść z oszczędności na energii z sieci.

Brak rozwiązań systemowych oznacza brak masowości rynku i spadku ceny OZE oraz reglamentację dostępu do wsparcia w formie dotacji, które nie zapewnią rozwoju małych źródeł OZE (problemem jest też łączenie pomocy publicznej, który dotyczy zwłaszcza rolników). Wiśniewski wskazuje też ze niewielki postęp w zakresie rozwoju małych instalacji OZE na obszarach wiejskich wynika ze faktu, że popierane przez energetykę wielkoskalową instrumenty wsparcia takie jak opusty (net metering), aukcje czy klastry nie są przyjazne dla małych inwestorów i podał przykłady krajów, gdzie dzięki systemom taryf gwarantowanych (FT), zielonych certyfikatów oraz promocji spółdzielni rolnicy, małe firmy i niezależni inwestorzy stali się beneficjentami rozwoju energetyki odnawialnej.

Prowadzący posiedzenie sejmowej  Podkomisji poseł Jan Krzysztof Ardanowski (Przewodniczący Podkomisji i za-ca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi) zapowiedział konieczność zmian w ustawie o OZE.

 

Zachęcamy do zapoznania się z:

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA