Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Podczas wczorajszego spotkania z wiodącymi eksporterami (tj. w czwartek, 20 kwietnia 2017 roku) w Pałacu Prezydenckim  udział wzięli przedstawiciele 4 polskich producentów urządzeń i systemów z rynku OZE: Asket, EnsolHewalex, Selfa. Temat spotkania brzmiał: „Priorytety prezydentury: polskie firmy na świecie”.

O udział firm zielonej gospodarki w spotkaniu i w programach wsparcia eksportu zabiegał Grzegorz Wiśniewski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, wskazując na eksport jako remedium dla firm technologicznych na przejściowy spadek chłonności rynku krajowego energetyki odnawialnej.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zależy mu na promocji polskich marek i chciałby, aby polskie firmy rozwijały się także na rynkach zagranicznych. Jak również potwierdził, że Kancelaria Prezydencka jest otwarta na współpracę z przedsiębiorstwami, oczekują na propozycje i sugestie dotyczące wizyt gospodarczych, misji przemysłowych w ramach których firmy mogłyby towarzyszyć Prezydentowi w tych wizytach.

Pełen tekst wypowiedzi Prezydenta RP znajduje się na stronie: www.prezydent.pl

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł