Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Jako partnerzy projektu „Energia odNowa”, którego  głównym celem  jest zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa, w tym klasy politycznej, że polityka klimatyczna jest szansą na rozwój zapraszamy do udziału w premierze filmu PUNKT KRYTYCZNY. ENERGIA ODNOWA.

Premiera filmu odbędzie się 14 maja w Warszawie podczas  weekendu otwarcia festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Jest to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce i trzeci co do popularności festiwal filmów dokumentalnych w Europie. Film można będzie również obejrzeć w dniach 22 – 31 maja w wybranych miastach w Polsce.

Na stronie projektu Energia odNowa są dostępne linki do rezerwacji biletów.

Kampania „Energia odNowa” ma na celu ukazanie nowych możliwości związanych z prowadzeniem odpowiedzialnej polityki klimatycznej, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej. Partnerami kampanii są: WWF Polska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut Energetyki Odnawialnej

Zapowiedzi filmu mogą Państwo obejrzeć pod następującymi linkami:


Film można obejrzeć na stronie projektu energiaodnowa.pl lub bezpośrednio na kanale youtube.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł