Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

IEO wspólnie z Eurocon zaprasza do udziału w szkoleniu "Fotowoltaika i inne OZE dla biznesu". Podczas szkolenia przedstawimy analizy ekonomiczne inwestycji w OZE min. w formule prosumenta biznesowego oraz przykłady zrealizowanych inwestycji, ale też trendy cenowe i prognozy cen energii dla biznesu i system aukcyjny: ceny referencyjne, koszyki technologiczne, szanse poszczególnych technologii i ryzyka.  
 

Najważniejsze zagadnienia:

 • Rynek energii z OZE, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki w Polsce
 • Rozwiązania i trendy w fotowoltaice- rynek dostawców 
 • Prosument biznesowy i autoproducent energii – nowe zjawisko na rynku energetyki odnawialnej w Polsce
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii – które przepisy można wykorzystać a jakie rozwiązania omijać z daleka?
 • Sprzedaż energii w mikroinstalacjach, małych instalacjach: opusty, net- metering, świadectwa pochodzenia,
 • Aukcje i koszyki technologiczne – czy także dla prosumenta biznesowego?
 • Koszty energii w małych i średnich firmach
 • Profile czasowe zużycia energii w firmach
 • Taryfy na energię elektryczną dla przedsiębiorców
 • Prognozy cen energii elektrycznej
 • Opłacalność inwestycji OZE (metoda klasyczna i metoda LCOE)
 • Przykładowe analizy ekonomiczne inwestycji w OZE firmach z autokonsumpcją energii
 • Przykłady sprawdzonych praktyk instalacji prosumenckich OZE w firmach
 • Procedury inwestycyjne, warunki umów

Program szkolenia i zapisy na stronie internetowej EUROCON

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł