Galeria
  • English (UK)
  • pl-PL

Prelegenci

Grzegorz Wiśniewski

Michał Zaleski

Maciej Nowicki

Aneta Więcka

Ronald Python

Sylwia Słomiak

Paweł Dyrcz

Robin Welling

Konrad Rosołek

Danuta Rostowska

Tomasz Włostowski

Christian Schnell

Małgorzata Turalska

Piotr Pryciński

Stefan Kamiński

Małgorzata Skucha13 maja - pierwszy dzień konferencji
Wręczenie wyróżnień Liderom Rynku Kolektorów Słonecznych
Gala Dinner

14 maja - drugi dzień konferencjiPanel dyskusyjny

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank BPH S.A. Filia Oddziału w Warszawie ul. Rakowiecka 39 a, 02-519 Warszawa, nr rachunku:  10 10600076 0000404180116096; Kapitał zakładowy: 53.500 zł,