Raporty
  • English (UK)
  • pl-PL

Raporty

Data utworzenia Wednesday, 05 July 2017
Rozmiar pliku 101 Kilobytes

Opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej o projekcie zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii

Plik zostanie przesłany na adres mailowy po wypełnieniu ankiety
Data utworzenia Wednesday, 05 July 2017
Rozmiar pliku 101 Kilobytes

Raport "Rynek fotowoltaiki w Polsce’2017"

Plik zostanie przesłany na adres mailowy po wypełnieniu ankiety
Data utworzenia Thursday, 15 December 2016
Rozmiar pliku 967 Kilobytes

Możliwy negatywny scenariusz przyjęcia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

Możliwy negatywny scenariusz przyjęcia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (z uwzględnieniem obecnego rozporządzenia Ministra Energii o cenach referencyjnych w 2017r.)
Data utworzenia Friday, 29 July 2016
Rozmiar pliku 509 Kilobytes

Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2015 roku wart 470 mln zlotych

Raport IEO
Data utworzenia Friday, 29 July 2016
Rozmiar pliku 266 Kilobytes

Projekty biogazowe’2016 w Polsce

Baza danych IEO
Data utworzenia Thursday, 23 June 2016
Rozmiar pliku 792 Kilobytes

Opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej o uchwalonej ustawie o odnawialnych źródłach energii

Inwestycje w mikroinstalacje OZE opłacalne tylko dla przedsiębiorców
Data utworzenia Thursday, 02 June 2016
Rozmiar pliku 4.41 Megabytes

Polski przemysł produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej

Aktualizacja bazy danych firm i ocena możliwości rozwoju branży do 2020 i do 2030 roku

Data utworzenia Thursday, 19 May 2016
Rozmiar pliku 833 Kilobytes

Uwagi IEO do projektu zmian w UOZE i propozycje

final
Data utworzenia Thursday, 19 May 2016
Rozmiar pliku 517 Kilobytes

Uwagi IEO do projektu zmian w UOZE i propozycje

skrot do informacji prasowej
Data utworzenia Thursday, 18 February 2016
Rozmiar pliku 437 Kilobytes

Droga do energetyki obywatelskiej w pierwszą rocznicę poprawki prosumenckiej

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł