Raporty
  • English (UK)
  • pl-PL

Raporty

Data utworzenia Thursday, 18 February 2016
Rozmiar pliku 437 Kilobytes

Droga do energetyki obywatelskiej w pierwszą rocznicę poprawki prosumenckiej

Data utworzenia Friday, 15 January 2016
Rozmiar pliku 1.97 Megabytes

Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji OZE do roku 2030 IEO dla WNE

Data utworzenia Friday, 29 May 2015
Rozmiar pliku 179 Kilobytes

Załącznik do uwag IEO o nowelizacji ustawy OZE - zestawienie symulacji kosztów

Data utworzenia Friday, 29 May 2015
Rozmiar pliku 397 Kilobytes

Uwagi IEO do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki do konsultacji 15 maja 2015 roku.
Data utworzenia Tuesday, 19 May 2015
Rozmiar pliku 284 Kilobytes

Wstępna opinia IEO o projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data utworzenia Monday, 06 October 2014
Rozmiar pliku 7.19 Megabytes

Demaskowanie mitów: Obalanie mitów o energii odnawialnej

Data utworzenia Friday, 21 March 2014
Rozmiar pliku 331 Kilobytes

Premier Donald Tusk - list otwarty ws. bezpieczenstwa energetycznego

Data utworzenia Tuesday, 18 February 2014
Rozmiar pliku 934 Kilobytes

"Promocja produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii"

Ocena stopnia spełnienia warunku ex-ante nr 4.3. w zakresie priorytetu inwestycyjnego. Pracę wykonano na zamówienie: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ocena stopnia spełnienia warunku ex-ante nr 4.3. w zakresie priorytetu inwestycyjnego "Promocja produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii" dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, zdefiniowanego w załączniku V projektu rozporządzenia ogólnego PE i Rady dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020, w związku z przyjęciem Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013, poz. 984 z dn. 27 sierpnia 2013 r.)
Data utworzenia Wednesday, 20 November 2013
Rozmiar pliku 9.49 Megabytes

Analiza dotycząca określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych technologii OZE

Analiza w kontekście realizacji Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Ekspertyza Instytut Energetyki Odnawialnej dla Ministerstwa Gospodarki wraz z kosztami wytwarzania energii z OZE (LCOE)
Data utworzenia Monday, 28 October 2013
Rozmiar pliku 7.04 Megabytes

Rewolucja energetyczna dla Polski

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Regulamin