Strona główna

Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018

Raport oraz baza danych


Zobacz więcej


Biuletyn OZE

Monitoring zmian prawno-rynkowych w energetyce odnawialnej

Prognoza cen energii

Aktualna informacja o cenach energii i bieżąca aktualizacja prognoz cenowych i taryfowych energii.
Zobacz więcej


Ciepłownictwo

Efektywne systemy ciepłownicze współpracujące z instalacjami OZE
Zobacz więcej

Raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce’2018”

Wpływ wprowadzenia systemu aukcyjnego na rynek fotowoltaiki w Polsce
Zobacz więcej


Rynek OZE

Rozwój rynku energetyki odnawialnej w Polsce

Zobacz więcej


Aukcje OZE

Instrument prawny do realizacji nowych inwestycji OZE
Zobacz więcej

Sklep internetowy

Raporty, analizy i bazy danych rynku OZE

Zobacz więcej
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej wraz z Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji i francuską firmą METROL zaprasza zainteresowane polskie firmy z branży OZE na seminarium networkingowe z francuskimi firmami. Spotkanie odbędzie się 13 października 2017r.  w Paryżu, w siedzibie Ambasady RP we Francji (Wydział Promocji Handlu i Inwestycji). Aktualny stan regulacyjno-prawny i nowe możliwości inwestycji na polskim rynku oraz współpracy z polskimi firmami przy realizacji nowych instalacji OZE przedstawi Pan Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.

Seminarium networkingowe adresowane jest do francuskich i polskich firm działających na rynku energii odnawialnych w branżach fotowoltaiki, biogazu rolniczego, bio-masy i kogeneracji, jak również małych instalacji wiatrowych. Seminarium ma na celu za-prezentowanie uczestniczącym francuskim firmom nowych możliwości biznesowych na polskim rynku OZE i zapoznanie ich z polskimi firmami i rozwijanymi przez nie przyszłymi projektami wynikającymi z ostatnich aukcji przeprowadzonych w Polsce w 2017 roku. Seminarium skierowane jest przede wszystkim do francuskich firm inżynieryjnych i dostawców technologii (komponentów, urządzeń, systemów i rozwiązań...) jak również dostawców specjalistycznych usług technicznych i konsultingowych. Poza francuskimi firmami dysponującymi ofertami konkretnych produktów, usług technicznych i ekspertyz działających w obszarze czterech powyżej wymienionych technologii OZE, seminarium i spotkania biznesowe adresują się także do przedstawicieli francuskich stowarzyszeń profesjonalnych (takich jak SER, ENERPLAN, AFPPE, CIBE, ATEE i BIOMASSE NORMANDIE), reprezentujących setki małych i średnich przedsiębiorstw członkowskich.

Aktualny stan regulacyjno-prawny i nowe możliwości inwestycji na polskim rynku oraz współpracy z polskimi firmami przy realizacji nowych instalacji fotowoltaicznych, małych instalacji wiatrowych, biogazu, biomasy i kogeneracji w efekcie rozstrzygnięcia ostatnich aukcji dotyczących OZE, zostaną szczegółowo zaprezentowane francuskim uczestnikom przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego, honorowego gościa i speakera seminarium, założyciela i prezesa zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie. Instytut monitoruje w sposób ciągły regulacje i stan rozwoju rynku oraz wskaźniki opłacalności i koniunktury na energetykę odnawialną w Polsce. Prezes Wiśniewski jest członkiem Narodowej Radu Rozwoju przy Prezydencie RP gdzie wyniki monitoringu rynku OZE wykorzystywane są m.in. do wytyczania współpracy oraz podejmowania nowych inicjatyw regulacyjnych.

Do pobrania

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł