Raport PV 2020
  • English (UK)
  • pl-PL

O Instytucie

Przedstawiamy tegorocznych partnerów i patronów raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”

W celu ubiegania się o patronat Instytutu Energetyki Odnawialnej  organizator przedsięwzięcia powinien:


Zespół IEO przygotowuje nowy raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’2019”, raport będzie dostępny w czerwcu’2019, czytaj więcej.

Polski rynek fotowoltaiczny zasadniczo oparty jest na trzech modelach sprzedaży energii elektrycznej do sieci i odpowiadających im wariantach biznesowych. Jest to system aukcyjny i system prosumencki, które są oficjalnymi, państwowymi instrumentami wsparcia i które mają pomóc Polsce zrealizować zobowiązania międzynarodowe związane z uzyskaniem 15% udziału energii z OZE w zużyciu energii w 2020 roku oraz system autoproducenta biznesowego, który z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej dla firm rozwija się na zasadach rynkowych.

Oceń naszą stronę internetową

Podkategorie

W celu ubiegania się o patronat Instytutu Energetyki Odnawialnej  organizator przedsięwzięcia powinien:

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}