Raport PV 2020
 • English (UK)
 • pl-PL

Oferta

Zakres oferty obejmuje przygotowanie Studium wykonalności inwestycji dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznej (farmy fotowoltaicznej lub dużej instalacji prosumenta biznesowego)
 
Szczegółowy zakres oferty:
 1. Ocena uwarunkowań prawnych i organizacyjnych wykorzystania wskazanego terenu pod inwestycję (m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach).
 2. Ocena uwarunkowańtechnicznych i realnego potencjału lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na wskazanych działkach pod względem analizy dostępnej powierzchni i wydajności instalacji PV.
  1. Prognoza produktywności instalacji PV wykonana zgodnie z wytycznymi instytucji finansujących na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego
  2. Symulacje programem PV*Soldla trzech wariantów i wskazanie zalecanej konfiguracji instalacji o maksymalnej mocy i/lub produktywności.
 3. Analiza ekonomiczna inwestycji:
  1. Prognozy cen hurtowych energii elektrycznej (indeksów po jakich sprzedawana jest energia do sieci) i taryf (składników opłat po jakich inwestor oszczędza na zakupie energii) do 2040 roku
  2. Analiza rynku dostawców technologii i instalatorów oraz rekomendacja i przyjęcie przeciętnych kosztów CAPEX, OPEX
  3. Określenie opłacalności inwestycji przy wykorzystaniu wskaźników powszechnie stosowanych do oceny inwestycji
 4. Dostępne instrumenty wsparcia i możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycję
 5. Podsumowanie i rekomendacje
 
Warunkiem realizacji oferty w pełnym ww. zakresie jest otrzymanie od Zamawiającego danych o dokładnej lokalizacji inwestycji, mocy instalacji oraz wstępnych założeń technicznych dotyczących rodzaju i rozmieszczenia urządzeń.
 
Cena realizacji oferowanych zadań do uzgodnienia
 
Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@ieo.pl
Standardowy termin realizacji: 2 miesiące od daty podpisania umowy i dostarczenia danych

Instytut oferuje konsultacje z ekspertami telefoniczne lub za pomocą innego uzgodnionego komunikatora. Konsultacje mogą dotyczyć szeroko pojętej energetyki odnawialnej, poszczególnych jej segmentów np. energetyka wiatrowa, fotowoltaika lub wybranych  tematów np. wyniki aukcji OZE, prosumenci.

Konsultacje są płatne za każdą rozpoczętą godzinę zegarową w wysokości:

 • 400 zł netto/h za konsultacje w języku polskim
 • 200 euro/h w języku angielskim

Jeżeli są Państwo zainteresowani konsultacjami prosimy o kontakt pod adresem biuro@ieo.pl

W zapytaniu prosimy o podanie interesujących Państwa zagadnień, abyśmy mogli przekierować zapytanie do odpowiedniego eksperta.

Opracowanie uzasadnionej ekonomicznie koncepcji rozwoju

Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego zapewniającej uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego i wymaganych prawem przyrostów udziałów ciepła z OZE do 2020 roku

w efekcie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) i magazyny ciepła
 

STUDIUM WYKONALNOŚCI

Przedmiot oferty:

Celem proponowanej pracy jest przygotowanie i zweryfikowanie od strony ekonomicznej koncepcji rozwoju Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego (PC) w zakresie przeprowadzenia inwestycji w OZE i magazyny ciepła oraz otwarcie możliwości korzystania z przyszłych programów wsparcia w nowej perspektywie finansowej, które będą finansować dalsze podnoszenie udziałów OZE w ciepłownictwie.

Proponowane działania umożliwią uzyskanie przez PC statusu "efektywnego systemu ciepłowniczego” do 2023 roku i pozwolą na uniknięcie większości kosztów dostosowania się przedsiębiorstwa do nowych wymogów emisyjności (dyrektywa IED).

Zakres pracy (zakres podstawowy, w praktyce dostosowywalny do indywidulanych uwarunkowań):

 1. Identyfikacja możliwości zastosowania OZE/magazynów ciepła z uwzględnieniem preferencji przedsiębiorstwa, wymogów instytucji finansujących oraz uwarunkowań technicznych
  1. ocena dostępnych powierzchni gruntów i dachów pod kątem możliwości usytuowania i przyłączenia instalacji kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych oraz ocena potencjału technicznego energii słonecznej jakim dysponuje PC
  2. ocena dostępnych powierzchni pod kątem zabudowy średnioterminowych lub długoterminowych magazynów ciepła
  3. ocena potencjału rynkowego zagospodarowania niezbilansowanych wolumenów taniej energii z pobliskich OZE (koncepcja Green Power-to-Heat w odniesieniu do pobliskich źródeł wiatrowych) oraz analiza lokalnych profili: wiatrowego i ciepłowniczego
  4. ocena potencjału rynkowego biomasy energetycznej jako ew. uzupełnienia dla inwestycji w ww. źródła bezemisyjne OZE i przestawienia modelu pracy pozostawionych źródeł węglowych (50% generacji) z pracy w podstawie do pracy podszczytowej i szczytowej.  
 1. Analiza kosztów (CAPEX, OPEX) proponowanych technologii, które byłyby w stanie wykorzystać lokalny potencjał OZE
 2. Prognoza kosztów produkcji ciepła (LCoH) w okresie 20 lat w wariancie z inwestycjami w OZE i w wariancie bazowym (modernizacja źródeł wytwarzania)
 3. Wskazanie rekomendacji technologicznych odpowiadających profilowi, warunkom naturalnym i otoczeniu PC w oparciu o przeprowadzone analizy kosztów i uwarunkowań
 4. Wskazówki i rekomendacje do przygotowania aplikacji do programów finansujących inwestycje w OZE w ciepłownictwie systemowym.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w sprawie oferty: biuro@ieo.pl


Instytut Energetyki Odnawialnej działa na polskim i europejskim rynku energii odnawialnej od 2001 roku. Specjalizuje się w przygotowaniu analiz ekonomicznych, prognoz cen energii, raportów rynkowych, monitoringu rynku i działań legislacyjnych, doradztwie oraz przeprowadzaniu szkoleń z zakresu: fotowoltaiki, energetyki wiatrowej oraz ciepłownictwa.

 
W naszej ofercie posiadamy:

 • Baza w formacie Exce

Bazy rynkowe IEO

 • Baza w formacie Excel
Studia wykonalności inwestycji OZE
OZE w ciepłownictwie Prognoza cen ikosztów energii elektrycznej
Dedykowane
szkolenia dla firm
i instytucji
Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu:
 

{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}