Raport PV 2020
  • English (UK)
  • pl-PL

Box Strona Główna

Instytut Energetyki Odnawialnej, analizując niezwykle prężnie rozwijający się rynek fotowoltaiczny, stworzył pierwszy, autorski indeks giełdowy IEO_PV. Indeks ten skupia w sobie notowania spółek PV działających na giełdach NewConnect oraz na głównym parkiecie GPW. Jest to prosty i przejrzysty wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaiki w Polsce.

Indeks IEO_PV obejmuje notowania od początku 2019 roku, kiedy to wyraźnie zauważalny stał się „giełdowy boom” spółek fotowoltaicznych. W skład IEO_PV wchodzą cztery firmy notowane na giełdzie NewConnect: Columbus Energy, Photon Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz trzy spółki notowane na rynku głównym GPW: ML System, Sunex i Grodno. Indeks IEO_PV jest aktualizowany codziennie wraz z nowymi notowaniami na GPW i opatrzony jest comiesięcznym (na koniec każdego miesiąca) komentarzem IEO oraz Partnerów.  

Komentarz Styczeń

Komentarze IEO

Moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce na koniec 2020 przekroczyła 3,5 GW. Na koniec 2019 było to prawie 1,5 GW. Oznacza to wzrost r/r o ponad 150%. Największy przyrost był obserwowany w obszarze mikroinstalacji, czyli u prosumentów. Prosumenci indywidualni i biznesowi stanowią prawie 80% całego rynku fotowoltaicznego. 

Według analiz IEO w przyszłym roku układ sił na rynku ulegnie zmianie. Tempo wzrostu mikroinstalacji ulegnie wyhamowaniu, ponieważ dotychczasowy program dotacji „Mój Prąd” uległ wyczerpaniu, a zapowiedziany nowy nie będzie już adresowany tylko dla fotowoltaiki. Ale tworzą się nowe perspektywy. W 2021 kończy się czas na wybudowanie 1,2 GW farm fotowoltaicznych, które wygrały aukcje OZE w 2018 i 2019 roku. W wyniku rozstrzygnięcia kolejnych aukcji OZE w 2020 łącznie może powstać ponad 1,56 GW nowych mocy fotowoltaicznych w elektrowniach rzędu 1 MW i większych, co daje dobrą perspektywę na inwestycje w latach 2021/2022.
W wspomnianych aukcjach wygrało 12 spółek wchodzących do grupy kapitałowej Columbus – notowanego na New Connect. Akcje Columbusa w grudniu początkowo notowały spadek, aby znowu wzrosnąć w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Podobnie sytuacja przedstawia się w spółkach Novavis, Grodno, Sunex i ML System – początkowy spadek, wzrost w końcówce grudnia. Mogło to być związane z faktem zawarcia przez ML System umowy o wartości 13,7 mln zł netto na m.in. dostarczenie i zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachach zabytkowych budynków szkoły muzycznej.
Spółka 01 Cyberaton rozszerza działalność na pompy ciepła podpisując umowę o współpracy z niemiecką firmą oraz kontynuuje działalność w fotowoltaice realizując inwestycje farm PV. Spółka Photon Energy 5 stycznia zadebiutowała na parkiecie głównym warszawskiej giełdy od razu notując wzrost.
Energetyczny indeks giełdowy WIG-Energia w okolicach świąt Bożego Narodzenia także zanotował zwyżkę, która utrzymuje się także na początku stycznia. Indeks fotowoltaiczny w tym okresie zachowuje się bardzo podobnie. Może to być oznaka tego, że inwestorzy w końcówce trudnego, naznaczonego pandemią 2020 roku w nadziei na nowy lepszy rok i odbicie w gospodarce chętniej inwestują na giełdzie.

 

Spółki wchodzące w skład indeksu IEO_PV

Partnerzy

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Jesteśmy nowoczesnym, nie bankowym Domem Maklerskim, który umożliwia pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału w mądry i bezpieczny sposób. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, proponujemy naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania na rynku kapitałowym.

Prowadzimy emisję i dystrybucję starannie przygotowanych papierów wartościowych, takich jak: akcje, obligacje oraz certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz zarządzamy strukturą agentów (AFI), którzy oferują swoim klientom usługi Domu Maklerskiego.

Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowanie IPO

biuro@pcdm.pl
22 201 11 30
www.pcdm.pl
IPO: https://www.pcdm.pl/oferta/emisje-akcji/


end faq

Zainteresowanych usługami IPO, związanymi z wprowadzaniem spółki na giełdę prosimy o kontakt:

biuro@ieo.pl


Zobacz więcej


Zobacz więcej 

Zobacz więcej

 

 

Zobacz więcej

 

Energia odnawialna dla firm

Projekt Energia odnawialna dla firm ma na celu ograniczanie poprzez wykorzystanie OZE kosztów energii w przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym, handlowym oraz usługowych, należących do różnych branż z sektora małych, średnich przedsiębiorstw (MSP), które ponoszą relatywnie najwyższe koszty zaopatrzenia w energię. Wykorzystanie energii z instalacji OZE w firmach pozwala na zmniejszenie zależności kosztów ich działalności od rosnących kosztów zakupu energii z sieci, które mają wysoki udział w koszcie produkcji.

Cele projektu Energia odnawialna dla firm:

Ograniczenie kosztów zakupu energii oraz zmniejszenie i uniezależnienie ich od wzrostu cen energii i możliwych przerw w zasilaniu.
Dobór indywidualnych rozwiązań OZE pod kątem wykorzystania energii na własne potrzeby produkcyjne, dostosowanych do sposobu gospodarki energią w poszczególnych branżach w oparciu o możliwości oferowane przez ustawę OZE.
Rozwijanie i popularyzownie wiedzy w firmach na temat potrzeb i specyfiki wykorzystania energii w różnych branżach.

Więcej

Kalendarium uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

W dniu 31 sierpnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się seminarium warsztatowe Ciepło z OZE. Spotkanie zostało zorganizowane przez NFOŚiGW we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP) i Instytutem Energetyki Odnawialnej (IEO). Seminarium było kolejnym etapem konsultacji przygotowywanego przez NFOŚiGW pilotażowego programu priorytetowego – Ciepło z OZE.

Program „Ciepło z OZE” dotyczy wsparcia pilotażowych inwestycji polegających na jednoczesnych inwestycjach w co najmniej dwa odnawialne źródła energii (OZE) w tym wykorzystanie energii z co najmniej jednego źródła pogodowo-zależnego (kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych lub systemów fotowoltaicznych) oraz budowie zintegrowanego z nimi magazynu ciepła (dobowego lub sezonowego).

W imieniu NFOŚiGW i IGCP zapraszamy do udziału w seminarium pt. Efektywne Systemy Ciepłownicze – „Ciepło z OZE”. Celem spotkania jest przedstawienie założeń do nowego programu, bezpośrednie zapoznanie się z uwagami przyszłych beneficjentów oraz uwagami o jego przydatności wdrożeniowej i wykonalności, jak również zebranie opinii i wniosków służących szybkiemu i skutecznemu uruchomieniu Programu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie nowego programu wsparcia dla ciepłownictwa systemowego w zakresie budowy, modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych współpracujących z OZE i magazynami ciepła. Jest to kontynuacja wcześniej rozpoczętych działań na początku br. roku we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej.

Raport przedstawia m.in. znaczenie odnawialnych źródeł energii (OZE) w ciepłownictwie w Unii Europejskiej, potencjał wykorzystania nowych technologii OZE w systemach ciepłowniczych  oraz konkurencyjność cen ciepła z OZE z ciepłem konwencjonalnym.

Przedmowę do raportu przygotował dr Kazimierza Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW, który stwierdza, że obecnie w NFOŚiGW przygotowywany jest nowy program pilotażowy Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła, a wyniki i wnioski wynikające z projektu SDHp2m będą z pewnością wykorzystane przy tworzeniu nowego programu, są bowiem spójne ze strategią Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki odbyła się konferencja pod hasłem: „Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła”. Wydarzenie, którego współorganizatorem był Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), zapoczątkowało prace nad nowymi, pilotażowymi projektami priorytetowymi NFOŚiGW w tym zakresie. W konferencji (zorganizowanej 17 stycznia 2018 r.) wzięło udział prawie 130 osób. Byli to reprezentanci urzędów centralnych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, spółdzielni mieszkaniowych, firm energetycznych, producentów urządzeń OZE, samorządów, instytutów i uczelni, biur projektowych, a także grupa dziennikarzy. Konferencję otworzył i prowadził Zbigniew Kamieński – doradca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła

Organizator:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytut Energetyki Odnawialnej

Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła będą tematem branżowej konferencji, na którą 17 stycznia br. zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Instytut Energetyki Odnawialnej. Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do przedsiębiorstw ciepłowniczych i spółdzielni mieszkaniowych oraz dostawców technologii OZE.

Instytut Energetyki Odnawialnej jako partner projektu Solar District Heating (SDH) zaprasza w imieniu całego konsorcjum do udziału w Międzynarodowej Konferencji Słoneczne Systemy Ciepłownicze. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku słonecznych systemów ciepłowniczych do aktywnego udziału w spotkaniu poprzez zgłoszenie referatu (call for abstracts).

Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii ogłosiło w dniu 1 lipca nowy program wsparcia dla projektów pt.  "Pilotażowe projekty instalacji ciepłowniczych 4.0". Aby uzyskać dofinansowanie, sieć ciepłownicza musi dostarczać min. 50% ciepła ze OZE  lub ciepła odpadowego.

Ogólnodostępna sieć ciepłownicza 4.0 ma mieć maksymalną temperaturę zasilania 95°C. Promowane są innowacje, takie jak długoterminowe magazynowanie ciepła lub łączenie energii elektrycznej i cieplnej za pomocą dużych pomp ciepła lub kotłów elektrycznych. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii nastawione jest na rozwój sieci ciepłowniczych o niskich temperaturach, co umożliwi wprowadzenie szerokiej gamy technologii OZE do systemu ciepłownictwa. Wsparcie przewidziane jest dla tzw. zimnych sieci ciepłowniczych o temperaturze zasilania 20°C, jak również klasycznych systemów ciepłowniczych, o ile temperatura zasilania nie przekracza 95°C.  Jednakże, aby spełnić warunek, nie więcej niż połowa odnawialnych źródeł ciepła może pochodzić ze biomasy, dlatego też większość zrealizowanych dotychczas projektów pochodzących w 20% z energii słonecznej i w 80% z biomasy nie mogą kwalifikować się jako projekty pilotażowe w ramach nowego systemu wsparcia.


5-ta edycja Międzynarodowej Konferencji Słoneczne Systemy Ciepłownicze,
International Solar District Heating Conference
11 - 12 kwietnia 2018 r. Graz, Austria | Announcement and call for abstracts

Instytut Energetyki Odnawialnej jako partner projektu Solar District Heating SDH) zaprasza w imieniu całego konsorcjum do udziału w Międzynarodowej Konferencji Słoneczne Systemy Ciepłownicze. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

Podsumowanie warsztatów SDHp2m „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce”


W dniu 16 marca odbyły się warsztaty organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej w ramach projektu SDHp2m „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce” w Warszawie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki. Partnerem warsztatów jest Arcon-Sunmark. 

Energetyka odnawialna w polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych dotychczas była kojarzona wyłącznie z biomasą, a w szczególności z systemami współspalania biomasy z węglem. Przykłady z krajów Unii Europejskiej pokazują, że nie tylko biomasa może wypełnić cel w zakresie coraz wyższych udziałów odnawialnych źródeł energii (OZE) w ciepłownictwie oraz redukcji emisji zanieczyszczeń w ciepłownictwie węglowym. Mogą temu służyć również wielkowymiarowe systemy kolektorów słonecznych w połączeniu z sezonowymi magazynami ciepła. Nierzadko wykorzystanie energii słonecznej jest najprostszym, najszybszym w realizacji i najtańszym rozwiązaniem.

Słońce w kaloryferach – artykuł na portalu Teraz- Środowisko.pl

Budowa wielkowymiarowych instalacji kolektorów słonecznych to jedna z możliwości uczynienia systemów ciepłowniczych efektywnymi. W Polsce trwa obecnie trzecia edycja projektu SDHp2m – „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce”. Projekt jest realizowany przez 15 partnerów europejskich z dziewięciu państw i ma na celu rozwój systemów ciepłowniczych i systemów chłodzących w połączeniu z urządzeniami energetyki odnawialnej, a w szczególności – z kolektorami słonecznymi.

 

 

Słoneczne systemy ciepłownicze w Polsce

Słoneczne instalacje ciepłownicze w praktyce

Pierwsze instalacje słonecznych systemów ciepłowniczych (SDH), czyli połączenia wielkowymiarowych systemów kolektorów słonecznych z sieciami ciepłowniczymi powstały w Europie w latach osiemdziesiątych. Jednak najwięcej instalacji SDH powstało od 2007 roku. Liderami w budowie instalacji SDH są Dania, Szwecja, Niemcy i Austria. Obecnie, w krajach UE funkcjonuje około 252 instalacji SDH (minimalna moc jednej instalacji SDH wynosi 350 kWth, w przeliczeniu na powierzchnię wynosi 500m2 kolektorów słonecznych). Przykładem takich instalacji może być nowo budowana instalacji w Niemczech, w Chemnitz lub też instalacja w Danii, w miejscowości Vojens. Łączna moc instalacji SDH wynosi 750 MWth, a roczny przyrost nowych instalacji SDH wynosi obecnie ponad 30%.

 

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach (OZERISE)

Inspiracją i bodźcem do realizacji projektu OZERISE była publikacja wstępnych wyników badań statystycznych w Polsce (GUS, URE) oraz wyników projektu pn. „Korzyści jakie mogą odnieść rolnicy w efekcie rozwoju OZE w UE”, realizowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) dla Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa (DG Agri).

Uzyskane dane potwierdziły tezę, iż rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w dużych, nowoczesnych i systematycznie zwiększających produkcję gospodarstwach rolnych wymusza potrzebę coraz bardziej efektywnego wykorzystania energii, racjonalizacji kosztów oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zastosowanie technologii OZE, których potencjał  w rolnictwie jest niezmiennie podkreślany.

Gospodarstwa rolne w Polsce, choć bogate w odnawialne zasoby energii, wykorzystują je obecnie w niewielkim stopniu. Wynika to przede wszystkim z niewiedzy na temat możliwości efektywnego korzystania z energii, braku profesjonalnej oferty oraz nieznajomości zasad doboru, wykorzystania i opłacalności poszczególnych technologii OZE.

Nie ulega wątpliwości, iż rozwiązania dostosowywane do potrzeb poszczególnych rolników stają się coraz bardziej atrakcyjne z uwagi na rzeczywisty koszt energii elektrycznej, który dla odbiorców przyłączonych do wiejskich sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia jest wyższy niż dla odbiorców miejskich lub przemysłowych. Ważnymi argumentami są także wyższe koszty utrzymania sieci, straty na przesyle i dystrybucji oraz zupełnie inne niż w mieście profile zużycia energii (jak na przykład znacznie większe dobowe i sezonowe wahania zapotrzebowania na energię, wynikające z potrzeb i specyfiki produkcji rolnej).

Nietypowy model zapotrzebowania na energię oraz niejasny status gospodarstw rolnych w Polsce (są to odbiorcy pośredni, plasujący się pomiędzy gospodarstwami domowymi a małymi przedsiębiorstwami) powodują, że rolnicy płacą za energię elektryczną proporcjonalnie więcej niż gospodarstwa domowe i wielcy odbiorcy przemysłowi, nierzadko wspierani przez wprowadzanie specjalnych taryf. Warto zwrócić uwagę, iż koszty energii ponoszone przez rolników mają duży wpływ na całą gospodarkę: odbijają się one w cenach produktów rolnych, co z kolei uderza we wszystkich konsumentów, zawłaszcza tych najbiedniejszych (którzy statystycznie wydają najwięcej na żywność). Ponadto, w wielu gospodarstwach narasta problem deficytu mocy, który zgodnie z wynikami wielu badań - w tym badań ciągłych prowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej - może dotyczyć nawet 70% rolników.

W oparciu o powyższe refleksje, stworzony został projekt, którego ambicją jest wypracowanie praktycznych rozwiązań, zmierzających do ograniczenia kosztów energii dla gospodarstw rolnych oraz zwiększenia efektywności jej wykorzystania poprzez zastosowanie inteligentnych sieci energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii oraz elementów mikrosieci.

Z uwagi na deficyt kompleksowych i szczegółowych danych statystycznych dotyczących zużycia energii w poszczególnych typach produkcji rolniczej, działania analityczne podejmowane w ramach projektu OZERISE w zakresie doboru i agregacji OZE w gospodarstwach rolnych wymagały przeprowadzenia wcześniejszego monitoringu zużycia energii i oceny odnawialnych zasobów energii dostępnych bezpośrednio na szczeblu lokalnym.

W pierwszej fazie projektu przeprowadzono monitoring zużycia energii w gospodarstwach i warunków pogodowych. Uzyskane informacje były następnie podstawą do opracowania optymalnych ekonomicznie rozwiązań w zakresie doboru technologii i wyskalowania instalacji dla rolników uczestniczących w projekcie. Dane uzyskane z pomiarów, a także zorganizowane w ramach projektu szkolenia i wyjazdy, pozwoliły na opracowanie narzędzi doradczych dla rolników. Podjęto też próbę ukierunkowania oferty instalatorów i doradców rolnych na specyfikę potrzeb rolnictwa i możliwości ich finansowania. Ponadto, przeanalizowano możliwości integracji mikroinstalacji OZE w systemie pojedynczych gospodarstw rolnych i mikrosieci.

System doradczy stworzony w ramach projektu OZERISE ma na celu przybliżenie rolnikom olbrzymiego potencjału ukrytego w zastosowaniu OZE. Z jego rezultatami można zapoznać się na specjalnie stworzonej stronie internetowej www.ozerise.pl. Pomimo oczywistych korzyści dla rolników, wprowadzanie w życie postulatów projektu uzależnione jest od sytuacji na polskim rynku energii. Projekt OZERISE, doskonale wpisujący się w założenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, wyszedł naprzeciw problemom energetycznym polskiego rolnictwa. Podjęte w jego ramach działania – szczególnie idea energetyki prosumenckiej i rozproszonej (mikroinstalacje OZE) – to nieunikniony element realizacji polityki klimatycznej UE na najbliższe lata.

Wszystkich zainteresowanych wynikami  projektu zachęcamy do kontaktu z panem Andrzejem Curkowskim acurkowski@ieo.pl

Strona projektu: ozerise.pl

{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}