Raport PV 2020
  • English (UK)
  • pl-PL

Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 roku

Instytut Energetyki Odnawialnej
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52
48 22 875 86 78

Firmy przemysłowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacje:

 

 

Zakres technologiczny prac prowadzonych przez konsorcjum: „Krajowy Plan Rozwoju Ciepła z OZE do 2030 r.

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}