Strona główna

Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018

Raport oraz baza danych


Zobacz więcej


Biuletyn OZE

Monitoring zmian prawno-rynkowych w energetyce odnawialnej

Prognoza cen energii

Aktualna informacja o cenach energii i bieżąca aktualizacja prognoz cenowych i taryfowych energii.
Zobacz więcej


Ciepłownictwo

Efektywne systemy ciepłownicze współpracujące z instalacjami OZE
Zobacz więcej

Raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce’2018”

Wpływ wprowadzenia systemu aukcyjnego na rynek fotowoltaiki w Polsce
Zobacz więcej


Rynek OZE

Rozwój rynku energetyki odnawialnej w Polsce

Zobacz więcej


Aukcje OZE

Instrument prawny do realizacji nowych inwestycji OZE
Zobacz więcej

Sklep internetowy

Raporty, analizy i bazy danych rynku OZE

Zobacz więcej
  • English (UK)
  • pl-PL
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł