Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Jako partner projektu  Energia odNowa zachęcamy do obejrzenia kolejnego odcinka serii „Punkt krytyczny” nt. energii słonecznej w Polsce.   

W tym odcinku możecie poznać pana Dariusza – prosumenta, który zainwestował w system fotowoltaiczny oraz min. uczniów technikum górniczego w Rybniku z klasy o specjalizacji – odnawialne źródła energii. Uczniowie jak też nauczyciel potwierdzają, że jest to zawód z przyszłością. W 2016r. w Rybniku  z braku chętnych nie utworzyła się  żadna klasa górnicza. Młodzi ludzie stawiają na czyste źródła energii, oby tylko pracę znaleźli w Polsce…

Partnerami projektu są: WWF Polska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut Energetyki Odnawialnej. Projekt  został dofinansowany z środków unijnych z programu LIFE i  środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o projekcie na stronie http://energiaodnowa.pl.
 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies