Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

W artykule autorstwa Ireneusza Sudaka czytamy, że będący w sporze z Ministerstwem Energii Urząd Regulacji Energetyki obniżył do zera kwotę wsparcia dla OZE, którą płacimy w rachunkach za prąd. Obniżył, bo rząd i tak nie wspierał energii odnawialnej, lecz tylko chomikował pieniądze. Komentarza do artykułu  udzielił Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.

„Od początku tempo, w którym te środki byty gromadzone, było za duże w stosunku do realizowanych projektów. Uzbierał się spory nawis, który rósł jeszcze szybciej, gdy paź­dziernikowa aukcja OZE została odwołana. Przez kolejne miesiące pieniądze byłyby zbierane od konsumentów i odkładane na konto. W tej sytuacji decyzję URE należy uznać za racjonalną i ja ją popieram - mówi  Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.- Jednak w dłuższej perspektywie brak opłaty OZE oznacza całkowicie zahamowanie rozwoju OZE w Polsce. Nie ma możliwości, żeby coś się rozwijało bez wydatków. Jest to też sygnał, że koszty będzie tworzyć nie sektor OZE, ale węglowy - dodaje.”

Pełna treść artykuł dostępna jest na stronie: http://wyborcza.pl

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł