Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej zapowiada przygotowanie szóstej edycji raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce’ 2018”. Raport tworzony jest na podstawie badania ankietowego wśród firm działających w branży fotowoltaicznej oraz z wykorzystaniem baz danych Instytutu, zawierających informacje o firmach, urządzeniach i projektach na rynku fotowoltaiki w Polsce. Dotychczas głównym segmentem rozwoju fotowoltaiki w Polsce był sektor prosumencki. W ubiegłorocznym raporcie oceniliśmy moc zainstalowaną w systemach PV w 2016 roku na ok. 200 MW, w tym przyrost 100% z wcześniejszych 100 MW w 2016r. Gro wzrostu zapewniały mikroinstalacje, zwiększyła się liczba małych instalacji autoproducenckich. Wzrost mocy farm fotowoltaicznych był umiarkowany. Lata 2017/2018 zmieniają obraz branży - szacujemy, że nowy rynek aukcyjny jest jednym z niewielu rynków OZE z dużą możliwością rozwoju.

W tegorocznych aukcjach OZE możemy spodziewać się 750 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych ze średnią ceną sprzedaży ok. 400 zł/MWh za wyprodukowaną energię, należy też zakładać kolejne w 2019 roku. Dlatego tegoroczny raport, choć jak zwykle obejmie całość rynku, w tym mikroinstalacje i małe instalacje, które łącznie będą jeszcze dominować na rynku, to tym razem, po raz pierwszy w tak dużym zakresie będzie dotyczył systemu aukcyjnego,  m.in. efektów/wyników działania tego systemu (działają już pierwsze instalacje, które wygrały aukcje w grudniu 2016r.) oraz konkurencyjności energii elektrycznej z instalacji i farm fotowoltaicznych. Zaprezentujmy również moc zainstalowaną i produkcję energii w podziale na instalacje prosumenckie i farmy fotowoltaiczne, głównych inwestorów i deweloperów, producentów urządzeń, instalatorów i wykonawców instalacji w formule EPC, itd.

Planowany termin wydania raportu to koniec czerwca 2018r. Chcielibyśmy, aby raport trafił do jak największej liczby odbiorców (tak jak rok temu), dlatego będzie dostępny bezpłatnie.

Zainteresowanych partnerstwem w tegorocznej edycji raportu zapraszamy do kontaktu: biuro@ieo.pl

Do udziału w tegorocznym badaniu rynku zapraszamy inwestorów i deweloperów, producentów urządzeń, instalatorów i wykonawców instalacji w formule EPC systemów fotowoltaicznych. Badanie statystyczne rynku prowadzone jest w oparciu o umowy poufności przekazywanych informacji.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin