Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Najważniejszym źródłem finansowania OZE w Polsce stały się fundusze strukturalne UE zarządzane z poziomu poszczególnych regionów. Fotowoltaiczne instalacje prosumenckie są najbardziej popularną technologią wspieraną w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). 

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 na przełomie 2016 i 2017 roku zakontraktowano dofinansowanie projektów instalacji energii słonecznej (łącznie PV oraz kolektory słoneczne) na łączną kwotę 1,26 mld złotych, przy całkowitych kosztach planowanych inwestycji równych 1,86 mld złotych. Dofinansowanie pochodzące z Regionalnych Programów Operacyjnych stanowiło średnio 70 % całkowitych kosztów inwestycji. Największym beneficjentem wsparcia budowy instalacji słonecznych w ramach RPO w ostatnich latach było województwo lubelskie, które wykorzystało 461 milionów złotych. Kolejnym województwem silnie wspierającym rozwój energii słonecznej było województwo podkarpackie, które przeznaczyło na ten cel 294 miliony złotych. Pozostałe województwa wykorzystały znacznie mniej środków na dofinansowanie projektów czerpiących energię ze słońca, były to kwoty poniżej 100 milionów złotych. 

Szacuje się, że w ramach dotychczas zakontraktowanych projektów we wszystkich RPO powstanie łącznie około 27 tys. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 189 MW oraz 86 tys. instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 321 MW. Większość instalacji zakontraktowanych w latach 2016/2017 już została zrealizowana.

 

Pobierz raport

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą:


 

 

Partner Główny raportu "Rynek Fotowoltaiki w Polsce '2018"

 

Partnerzy

 

Patroni Honorowi

 

Patronat Medialny

       

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin