Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

W dniu 30 października 2018 r. odbyło się wspólne Seminarium Rady Naukowej POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO  (PTE) i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN pt. „Innowacje, środowisko, klimat, zrównoważony wzrost gospodarczy”. W spotkaniu udział wziął Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu IEO, prezentując: Wpływ polityki klimatycznej i krajowej polityki energetycznej na koszty energii elektrycznej w gospodarce.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi po semianrium:

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł