Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Nowa baza „Projekty Wiatrowe w Polsce ‘2018” przedstawia sytuację na rynku projektów wiatrowych, które są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych, a nawet w pewnym zakresie mają już wydane pozwolenia budowlane. Aktualnie na polskim rynku energetyki wiatrowej mamy 583 projekty o łącznej mocy ok. 7 GW.

Ile z tych projektów wzięło udział w aukcji, dla m.in. elektrowni wiatrowych powyżej 1 MW, gdzie przewidziano sprzedaż nawet 45 tys. MWh energii (łączna moc farm wiatrowych, które mogły wygrać tą aukcje mogła przekroczyć 1 GW)? Aukcja ta odbyła się 5 listopada, ale wyników jeszcze nie znamy.

Prezes IEO, Grzegorz Wiśniewski:

- Na rynku jest ok. 6 GW projektów wiatrowych z umowami przyłączeniowymi, w tym ok. 2 GW projektów farm wiatrowych ma ważne pozwolenia budowalne. To oznacza - biorąc pod uwagę uzupełnianie się w ciągu doby lub roku profili produkcji energii słonecznej i wiatrowej - że pozostałe projekty wiatrowe można przekształcić na projekty fotowoltaiczne bez uszczerbku dla stabilności sieci, trzeba tylko odpolitycznienia decyzji przyłączeniowych i lokalizacyjnych (te nie powinny wykluczać tanich źródeł OZE, w tym obecnie przede wszystkim wiatrowych), które powinny być oparte na wiedzy technicznej, realnym potencjale i wpływie nowych źródeł energii na koszty energii elektrycznej. Projekty te mogłaby uzyskać wsparcie w systemie aukcyjnym, lub też być rozwijane na warunkach rynkowych.

- Ponadto brakuje kompleksowego, profesjonalnego sieciowego studium „przyłączeniowego” dla OZE. Oprócz potencjału tkwiącego w projektach wiatrowych rozwijane są też projekty elektrowni słonecznych. Tych jest ponad 2 GW. Na tym nie koniec. Kompatybilność profili słonecznych i wiatrowych daje możliwość przyłączania niemal równoważnych mocy słonecznych w punktach sieci, gdzie już na terenie całego kraju działają wiatraki (w Polsce to ok. 5,9 GW). Mówimy więc o możliwym bieżącym potencjale kilku GW fotowoltaiki, które mogłyby się w Polsce przyłączyć do sieci do 2022 r. – uważa Wiśniewski.

Wychodząc naprzeciw inwestorom i deweloperom, Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował materiał dający najbardziej aktualny obraz potencjału inwestycyjnego technologii wiatrowej oraz fotowoltaicznej:

Baza „Projekty Wiatrowe w Polsce‘2018”, więcej informacji znajduje się na stronie internetowej IEO, a bazę można kupić w naszym sklepie

Baza „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018”, więcej informacji na stronie internetowej IEO, a bazę można kupić w naszym sklepie.


Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin