Na polskim rynku funkcjonują producenci modułów fotowoltaicznych, inwerterów oraz konstrukcji montażowych, dystrybutorzy urządzeń dla rynku fotowoltaicznego oraz instalatorzy. Rozwój rynku instalacji prosumenckich w Polsce nastąpił w latach 2010-2013, kiedy też powstało większość polskich firm produkujących urządzenia dla rynku fotowoltaiki. Wraz z wejściem w życie systemu aukcyjnego zmieniła się struktura rynku w branży fotowoltaicznej. Wprowadzenie systemu aukcji OZE to pojawienie się na rynku inwestorów i deweloperów projektów PV, ale także dużą rolę na rynku zaczęli odgrywać wykonawcy instalacji w formule EPC (Engineering, Procurement & Construction) – czyli instalatorzy zajmujący się kompleksowym wykonawstwem dużych inwestycji („pod klucz”).

Ważnym elementem corocznego raportu jest bezpośrednia informacja o rynku PV uzyskana od polskich firm z branży. Zespół IEO składa podziękowania wiodącym firmom polskiego sektora fotowoltaiki, które na potrzeby raportu "Rynek Fotowoltaiki w Polsce'2019" dostarczyły pogłębione kwestionariusze nt. rynku fotowoltaiki: ABC Energia, AlterPower, Brewa, Bruk- Bet Solar, Columbus Energy, Corab, Electrum, Freevolt, Green Genius, Keno, Multisun, SolarSpot, Soleko, SunSol, XDiSC (mapa poniżej).

 

Są to firmy znane, w większości funkcjonujące w branży PV od kilku lat, mające znaczące udziały w rynku i obejmujące jego większość. Syntetyczne dane i wskaźniki uzyskane z wiarygodnych badań kwestionariuszowych są spójne z badaniami z poprzednich lat, weryfikowalne i reprezentatywne dla całej branży PV.

Sprzedaż modułów PV przez ankietowane firmy

Łączna sprzedaż ankietowanych firm w 2018 roku wyniosła ok. 170 MW. Moduły trafiły zarówno do mikroinstalacji jak i większych farm fotowoltaicznych, zbudowanych w systemie aukcyjnym. Podobnie jak w latach poprzednich dominuje nadal sprzedaż modułów polikrystalicznych, chociaż wzrosła sprzedaż modułów monokrystalicznych w stosunku do ubiegłego roku (z 32% do 39%). Jedna trzecia modułów sprzedanych przez ankietowane firmy importowana była z Chin. Bezpośrednio od polskich producentów pochodziło 25% modułów. Znaczny udział miały także moduły importowane z Korei Południowej oraz Niemiec, nieco mniej z Włoch oraz Wietnamu. Na polski rynek trafiają moduły różnych producentów, w tym także od producentów z poziomu tier 1 (wg klasyfikacji Bloomberg New Energy Finance) m.in. Hanwha Q Cells, LG Electronics, Sharp czy Suntech.


Zdolności wykonawcze ankietowanych firm

Ankietowane firmy maja zdolności wykonawcze na poziomie 250 MW/rok, które rozkładają się na różne rodzaje instalacji:

  • 65 MW/rok zdolności wykonawczych dla mikroinstalacji

  • 15 MW/rok zdolności wykonawczych dla małych instalacji

  • 170 MW/rok zdolności wykonawczych dla instalacji powyżej 500 kW

Należy przypuszczać, że polskie firmy dostosują się do potrzeb rosnącego rynku fotowoltaicznego i problemu nie będą stanowić zdolności wykonawcze firm.

 

Patronat Honorowy

 

 

 

Partner Główny

 

 

 

Partnerzy

 

 

 

Patronat Medialny