Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej poszerzył swoją ofertę o nowy produkt, którym jest baza danych zawierająca szczegółowe informacje o funkcjonujacych farmach PV w Polsce. Baza zawiera nie tylko infromacje o istniejących  instalacjach, ale także adresy i kontakty do właścicieli tych farm. Istalacje ujęte w bazie danych to farmy o mocy powyżej 0,5 MW. Nowy produkt uzupełnia naszą dotychczasową ofertę, ponieważ oprócz informacji o instlacjach dopiero projektowanych prezentujemy teraz informacje o instalacjach już funkcjonujących.

 
Oferowana baza jest dostępna w formacie Excel i zawiera:

 • Szczegółowe informacje o 340 farmach PV w tym:
  • Lokalizacja
  • Moc przyłączeniowa
  • Data rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej
  • Nazwa i adres inwestora
 • Ponad 250 rekordów zawierających kontakt do inwestora danej farmy PV tj. stronę internetową firmy lub e-mail lub telefon.
 • Zestawienia oraz analizy statystyczne
 • Mapy przedstawiające rozmieszczenie farm PV

Zapraszamy do internetowego sklepu IEO w celu zapoznania się z najnowszą ofertą.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł