Instytut Energetyki Odnawialnej poszerzył swoją ofertę o nowy produkt, którym jest baza danych zawierająca szczegółowe informacje o funkcjonujacych farmach PV w Polsce. Baza zawiera nie tylko infromacje o istniejących  instalacjach, ale także adresy i kontakty do właścicieli tych farm. Istalacje ujęte w bazie danych to farmy o mocy powyżej 0,5 MW. Nowy produkt uzupełnia naszą dotychczasową ofertę, ponieważ oprócz informacji o instlacjach dopiero projektowanych prezentujemy teraz informacje o instalacjach już funkcjonujących.

 
Oferowana baza jest dostępna w formacie Excel i zawiera:

 • Szczegółowe informacje o 340 farmach PV w tym:
  • Lokalizacja
  • Moc przyłączeniowa
  • Data rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej
  • Nazwa i adres inwestora
 • Ponad 250 rekordów zawierających kontakt do inwestora danej farmy PV tj. stronę internetową firmy lub e-mail lub telefon.
 • Zestawienia oraz analizy statystyczne
 • Mapy przedstawiające rozmieszczenie farm PV

Zapraszamy do internetowego sklepu IEO w celu zapoznania się z najnowszą ofertą.