– Do końca grudnia br. rząd powinien dostarczyć Komisji Europejskiej zintegrowany Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu – mówi nam prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski. Tymczasem – po tym jak w czerwcu KE zgłosiła swoje krytyczne uwagi do pierwszej wersji dokumentu – znowelizowanej wersji ni widu, ni słychu. Zgodnie z wymogami Brukseli projekt powinien zostać poddany konsultacjom. Jak rząd chce opublikować, skonsultować, poprawić i przedstawić Komisji KPEiK w trzy grudniowe tygodnie?

Więcej energia.rp.pl

Kluczowym punktem konsultacji nowej wersji KPEiK powinna być Polska odpowiedź na zalecenie Komisji Europejskiej aby udziały energii z OZE w 2030 roku podnieść z zaproponowanych rok temu przez Ministerstwo Energii 21% do 25%  oraz pokazanie sposobów wzrostu udziałów OZE i analiza skutków. Zdaniem IEO podnoszenie udziałów OZE w ramach zakreślonych przez Komisję jest nie tylko możliwe technicznie i wskazane ze względów klimatycznych, ale także można oprzeć go na takich technologiach OZE, które doprowadzą do obniżenia cen energii dla krajowych odbiorców.

 Więcej w raporcie IEO ”Konsekwencje zwiększenia celu na energię z OZE w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu w zakresie zgodnym z zaleceniami Komisji Europejskiej - Ocena skutków ekonomicznych”   

Raport jest dostępny do pobrania pod linkiem:

www.ieo.pl