Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza inżynierów do aplikowania na stanowisko związane z rozwojem koncepcji sector coupling (tj. integracji sektorów) w celu wykorzystania niezbilansowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych w ciepłownictwie indywidulanym i systemowym oraz jej magazynowania w zasobnikach ciepła, ew. w wodorze.

Inżynier ds. sectors coupling będzie zatrudniony w projekcie badawczym i demonstracyjnym UE pt. „Kompaktowy magazyn ciepła w budynkach mieszkalnych” (Program Horyzont 2020) oraz w projektach realizowanych dla przedsiębiorstw ciepłowniczych wdrażających zielone elektroogrzewnictwo (power-to-heat) i technologie kolektorów słonecznych oraz w przemyśle (autoprodukcja energii elektrycznej z OZE lub PPA).

Miejsce pracy: Warszawa, blisko Metra Politechnika

Zadania:

 • symulacja pracy źródeł OZE w systemach ciepłowniczych i przemysłowych z wykorzystaniem magazynowania nadwyżek zielonej energii elektrycznej w cieple i w wodorze
 • analiza taryf na energię elektryczną i ciepło oraz tworzenie modeli biznesowych w obszarze sector coupling
 • udział w tworzeniu modeli prognostycznych dla rynków energii elektrycznej oraz ciepła
 • udział w projektach z zakresu energetyki odnawialnej współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej, UNIDO.


Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne z obszaru energetyka/energetyka odnawialna
 • dobre umiejętności analityczne, w tym łączenie wiedzy technicznej, ekonomicznej i rynkowej
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz sektora ciepłownictwa
 • bardzo dobra znajomość programu Excel
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w symulacjach w co najmniej jednym z programów symulacyjnych w energetyce odnawialnej (np. PV*Sol, T*Sol, SAM, HOMER, PolySun, EnergyPro, EnergyPlan) lub obycie i umiejętność  szybkiego uczenia się w tym zakresie
 • opcjonalnie: mile widziany wcześniejszy kontakt z programem TRNSYS

Oferujemy:

 • szanse na szybki rozwój kompetencji zawodowych z możliwością wdrażania swoich pomysłów
 • ciekawą pracę w młodym zespole oraz z partnerami zagranicznymi
 • stabilność zatrudnienia w znanej i cenionej firmie badawczej z obszaru energetyki odnawialnej
 • możliwość udziału w interesujących projektach krajowych i międzynarodowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro@ieo.pl w terminie najpóźniej do 30 czerwca 2021r.