Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Nowa farma wiatrowa w Darżynie powstała we współpracy ze Instytutem Energetyki Odnawialnej

W Darżynie została otwarta nowa farma wiatrowa. Inwestycja zrealizowana przez Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o. oraz Elektrownie Wiatrowe ZU-AN Sp. z o.o. składa się z sześciu nowoczesnych turbin wiatrowych Enercon E-82. Moc każdej z nich to 2 MW.

Instytut Energetyki Odnawialnej od samego początku wspierał realizowaną inwestycję i aktywnie współpracował podczas jej przygotowania. Z tego powodu nie mogliśmy przegapić oficjalnego otwarciu elektrowni.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

EC BREC IEO zostało zaproszone do konsorcjum które przygotowało wniosek na projekt:

„Założenia Ramowe dla Rozwoju Morskich Sieci Elektrycznych oraz Europejskich Rynków Energetycznych: Techniczno-Ekonomiczna Ocena Różnych Możliwości Rozwoju”

Wniosek został złożony w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy. Na zespół uczestniczący w przedsięwzięciu składają się takie czołowe europejskie instytucje zajmujące się problematyką energetyki odnawialnej, jak EWEA (European Wind Energy Association) i DENA (Deutsche Energie Agentur). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku nasz Instytut będzie koordynował przygotowanie scenariusza generacji energii elektrycznej z morskich elektrowni wiatrowych w północnej części Europy.

Ukazał się kolejny numer dwumiesięcznika Nowa Energia

Ukazał się kolejny numer dwumiesięcznika Nowa Energia, w którym znajduje się specjalny raport poświęcony rynkowi energetyki wiatrowej. Wśród cyklu artykułów, znajduje się krótki raport pracownika EC BREC IEO Pawła Regulskiego dotyczący rozwoju europejskiego rynku energetyki wiatrowej.

Więcej na temat rynku energetyki wiatrowej w UE można przeczytać w corocznych "barometrach wiatrowych" - EurObserv'ER, a na temat krajowego rynku energetyki wiatrowej w ostatnim newsletterze EC BREC IEO. Zapraszamy do lektury

Pliki do pobrania:

Instytut Energetyki Odnawialnej otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła energii

Pliki do pobrania:

  

„Sięgnij po słońce”

- prezentacja przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) w ramach obchodów „Dnia Ziemi”

Warszawa, Pola Mokotowskie, 27 kwietnia 2008, godz. 10.00 - 18.00

27 kwietnia 2008 roku, na Polach Mokotowskich w Warszawie odbędzie się festyn z okazji obchodów Dnia Ziemi. W ramach tego wydarzenia Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) przygotowuje prezentację o nazwie „Sięgnij po słońce”. Prezentowana problematyka będzie dotyczyć energii słonecznej, a w szczególności jej promocji poprzez realizacje lokalnych programów i kampanii na rzecz wykorzystania kolektorów słonecznych i innych mniej znanych technologii energetyki słonecznej.

Według badań przeprowadzonych przez EC BREC IEO, łączna powierzchnia kolektorów słonecznych zainstalowanych w naszym kraju wyniosła w 2006 roku ponad 160 tys.m2. Oznacza to, że ok. 20 tys. domów jednorodzinnych i innych budynków w Polsce jest wyposażonych w kolektory słoneczne. Instalacje tego typu pozwalają zmniejszyć koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej nawet o 50% oraz znacząco zredukować koszty ogrzewania budynku. Jest to ich wielka zaleta zwłaszcza w kontekście obserwowanego, już teraz wzrostu cen energii konwencjonalnej, który według prognoz nasili się w zbliżających się latach. Grzewcze instalacje słoneczne w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów ogrzewania, oprócz nakładów inwestycyjnych, nie wymagają później już praktycznie żadnych, dodatkowych nakładów finansowych i zapewniają darmową i „czystą” energię przez wiele lat ich funkcjonowania.

Budujący kolektory słoneczne mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne jak również o dotacje na realizację takich inwestycji. Szczególnie atrakcyjne możliwości dofinansowania stwarzają centralne i regionalne programy operacyjne – RPO oraz fundusze ekologiczne. Niestety często fundusze wymagają odpowiedniej wartości projektów, przez co właściciele domów jednorodzinnych, stanowiący najliczniejszą grupę zainteresowanych, nie mogą indywidualnie z tej pomocy korzystać. Część polskich samorządów dostrzegając ten problem, zaczęła przygotowywać gminne lub miejskie programy wsparcia na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przeznaczając na ten cel środki z własnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oprócz schematów finansowego wsparcia, użytecznym instrumentem mającym na celu efektywne promowanie energetyki słonecznej są również kampanie promocyjne, które mogą być wsparte ze źródeł takich jak program Komisji Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy (IEE). Przykładem takiej akcji jest kampania „Słoneczne Trójmiasto” zrealizowana w ramach europejskiego projektu INSTALL we współpracy z samorządami Gdańska, Sopotu i Gdyni czy projekt SOLCAMP wspierany przez program IEE, skierowany do właścicieli i dzierżawców campingów. Działania tego typu promowane są przez Związek Powiatów Polskich w ramach rankingu inwestycji w samorządowej energetyce odnawialnej, a ostatnio także w ramach kampanii „Zdrowa Energia 2008+”.

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką chcielibyśmy zaprosić, do odwiedzenia naszego stoiska, które będzie można znaleźć w sektorze informacji, w „wizjerze problemowym”, na Polach Mokotowskich, od strony Al. Żwirki i Wigury. Na stoisku będzie można uzyskać informację o możliwościach współpracy z Instytutem przy opracowaniu koncepcji i praktycznej realizacji kampanii i lokalnych programów wsparcia energetyki słonecznej. Prezentowane będą eksponaty takie jak kuchnia słoneczna, kolektor słoneczny oraz demonstracyjny system słonecznego zasilania komputerów, a ponadto będzie można otrzymać materiały informacyjne oraz porozmawiać z ekspertami.

Serdecznie zapraszamy!

Gdzie będziemy?

{slimbox dokumenty/aktualnosci/27042008/mapa.jpg,dokumenty/aktualnosci/27042008/male/mapa.jpg}

Pliki do pobrania:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin