Raporty
  • English (UK)
  • pl-PL

Raporty

Możliwy negatywny scenariusz przyjęcia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

Możliwy negatywny scenariusz przyjęcia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (z uwzględnieniem obecnego rozporządzenia Ministra Energii o cenach referencyjnych w 2017r.)
Pobierz
Nazwa pliku zal1r_do_pisma_do_ministra_rozwoju_wspolspalanie_biomasy.pdf Rozmiar pliku 967 Kilobytes Typ pliku pdf (application/pdf) Data utworzenia Thursday, 15 December 2016
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin