Raporty
  • English (UK)
  • pl-PL

Raporty

Data utworzenia Thursday, 15 December 2016
Rozmiar pliku 967 Kilobytes

Możliwy negatywny scenariusz przyjęcia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

Możliwy negatywny scenariusz przyjęcia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (z uwzględnieniem obecnego rozporządzenia Ministra Energii o cenach referencyjnych w 2017r.)
Data utworzenia Friday, 29 July 2016
Rozmiar pliku 509 Kilobytes

Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2015 roku wart 470 mln zlotych

Raport IEO
Data utworzenia Friday, 29 July 2016
Rozmiar pliku 266 Kilobytes

Projekty biogazowe’2016 w Polsce

Baza danych IEO
Data utworzenia Thursday, 23 June 2016
Rozmiar pliku 792 Kilobytes

Opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej o uchwalonej ustawie o odnawialnych źródłach energii

Inwestycje w mikroinstalacje OZE opłacalne tylko dla przedsiębiorców
Data utworzenia Thursday, 02 June 2016
Rozmiar pliku 4.41 Megabytes

Polski przemysł produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej

Aktualizacja bazy danych firm i ocena możliwości rozwoju branży do 2020 i do 2030 roku

Data utworzenia Thursday, 19 May 2016
Rozmiar pliku 833 Kilobytes

Uwagi IEO do projektu zmian w UOZE i propozycje

final
Data utworzenia Thursday, 19 May 2016
Rozmiar pliku 517 Kilobytes

Uwagi IEO do projektu zmian w UOZE i propozycje

skrot do informacji prasowej
Data utworzenia Thursday, 18 February 2016
Rozmiar pliku 437 Kilobytes

Droga do energetyki obywatelskiej w pierwszą rocznicę poprawki prosumenckiej

Data utworzenia Friday, 15 January 2016
Rozmiar pliku 1.97 Megabytes

Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji OZE do roku 2030 IEO dla WNE

Data utworzenia Friday, 29 May 2015
Rozmiar pliku 179 Kilobytes

Załącznik do uwag IEO o nowelizacji ustawy OZE - zestawienie symulacji kosztów

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł