Raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce’2017”
 • English (UK)
 • pl-PL


Instytut Energetyki Odnawialnej zapowiada przygotowanie piątej edycji raportu „Rynek fotowoltaiczny w Polsce’ 2017”. Głównym celem przedsięwzięcia jest przedstawienie aktualnego stanu i potencjału przemysłowego oraz rynkowego z podziałem na kluczowe segmenty: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz niezależnych producentów energii i energetyki korporacyjnej. W oparciu o zgromadzoną i poddaną krytycznej analizie wiedzę, możliwe stanie się lepsze poznanie, zrozumienie i szerokie rozpowszechnianie wiedzy na temat szybko zmieniającego i rozwijającego się rynku odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania energii elektrycznej z perspektywy tzw. „autoproducenta przemysłowego”, czyli przedsiębiorcy korzystającego z OZE na własne potrzeby (obniżenie kosztów) lub na sprzedaż (dodatkowy dochód).

W raporcie zostaną zaprezentowane następujące elementy:
 1. Prezentacja  sytuacji prawnej na rynku fotowoltaiki.
 2. Ocena sytuacji ekonomicznej na rynku fotowoltaiki – ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących z wytwarzania energii elektrycznej z perspektywy tzw. prosumenta biznesowego.
 3. Przedstawienie firm obecnych na rynku fotowoltaicznym w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem polskich producentów modułów fotowoltaicznych i możliwości rozwoju w tym zakresie.
 4. Zebranie, analiza i prezentacja danych oraz przedstawienie zestawienia na temat nowych projektów fotowoltaicznych w Polsce.
 5. Analiza struktury technologicznej sprzedaży oraz krajowej  produkcji modułów fotowoltaicznych w Polsce.
 6. Analiza importu i eksportu modułów fotowoltaicznych w Polsce.
 7. Analiza cen i ofert urządzeń i elementów systemów fotowoltaicznych na rynku krajowym
 8. Analiza kanałów dystrybucji urządzeń – czyli drogi jaką pokonuje gotowy produkt, aby trafić do inwestora.
 9. Pokazanie przykładów inwestycji u autoproducentów przemysłowych (nowy sektor MŚP) - wyróżnienie społecznie odpowiedzialnych inwestorów będących przedsiębiorcami, którzy montują systemy fotowoltaiczne dla potrzeb własnej działalności.
 10. kluczowe innowacje technologiczne wprowadzone przez firmy w 2016 roku (w tym informacje o nagrodach państwowych za innowacyjność, min. o nagrodzie gospodarczej Prezydenta RP przyznanej za innowacyjność firmie fotowoltaicznej ML System
 
W ubiegłorocznym badaniu rynku fotowoltaiki w Polsce udział wzięły min. następujące firmy: CORAB, ECO Synergia, ECO-ENERGIA, EkoEnergia, EkoWodrol, FreeVolt, GTB Solaris, Hymon Energy, KENO, OPA-LABOR, OPTIMA, Rawicom, RenCraft, SELFA, Skorut, Smart Green Systems, SOLDAR, SOLEKO POLSKA, SunSol.  

Do udziału w tegorocznym badaniu rynku zapraszamy producentów i  głównych dystrybutorów systemów fotowoltaicznych. Badanie statystyczne rynku prowadzone jest w oparciu o umowy poufności przekazywanych informacji.

Firmy (producenci i główni dystrybutorzy systemów PV) zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt z biurem IEO: biuro@ieo.pl