Studia podyplomowe
 • English (UK)
 • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej razem z Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza na studia podyplomowe „Energetyka Odnawialna dla biznesu: technologie, ekonomia, wdrożenia”. Jest to roczny program studiów realizowany w trybie weekendowym w Warszawie. Stworzony został z myślą o osobach działających w obszarze energetyki odnawialnej  chętnych lepiej poznać m.in. uwarunkowania ekonomiczne, potrzeby rynku redukcji kosztów energii, zasady sprzedaży energii z OZE na rynku komercyjnym.


Studia w szczególności skierowane są do:
 • inwestorów i developerów działających w obszarze energetyki rozproszonej
 • dostawców technologii i usług chcących lepiej poznać potrzeby inwestorów i ich uwarunkowania ekonomiczne
 • menedżerów odpowiedzialnych za redukcję kosztów energii w swoich firmach
 • przedstawicieli banków finansujących projekty energetyczne

Co nas wyróżnia?

 • zajęcia prowadzone w sposób interaktywny i praktyczny: analizy studiów przypadku, warsztaty, dyskusje i debaty
 • staranna analiza projektów w aspekcie rynkowym i finansowym
 • zastosowanie aktualnej wiedzy w praktyce deweloperskiej i w działaniu na rynku
 • nacisk na dwie obecnie najbardziej konkurencyjne technologie: fotowoltaiczną i wiatrową
 • poznanie i zrozumienie światowych i unijnych trendów w obszarze energetyki
 • w ramach zajęć na bieżąco przekazywane będą analizy i wyniki monitoringu wdrażania w Polsce dyrektywy o OZE (RED II), dyrektywy o rynku energii elektrycznej (wpływ na rynek OZE), realizacji rozporządzenia o zarządzaniu Unią Energetyczną (realizacja celów OZE) oraz prac nad nowymi wytycznymi o pomocy publicznej dla OZE

Program studiów

Programem zostaną objęte zagadnienia na dwóch poziomach: pierwszym jest poziom rynkowy, regulacyjny i technologiczny, drugim - poziom oceny opłacalności i praktycznej realizacji projektów inwestycyjnych.


 • Konkurencyjność technologii energetyki odnawialnej w wymiarze globalnym, krajowym i lokalnym - parametry techniczne, inwestycyjne i kosztowe;
 • Prognozy cen energii elektrycznej i taryf, zasady sprzedaży energii z OZE
 • Wpływ unijnych regulacji klimatycznych i postępująca ewolucja rynków energii - perspektywa klientów, państwa, firm, dostawców technologii, inwestorów korporacyjnych i niezależnych producentów energii;
 • Przenikanie nowej energetyki z innymi megatrendami i technologiami przyszłości: magazynami energii, cyfryzacją (technologiami smart, inżynierią i analizą danych, sztuczną inteligencją), markets coupling (elektromobilność i elektroogrzewnictwo – P2H) i decentralizacją systemów energetycznych i rynków energii;
 • Doświadczenia międzynarodowe
 • Ocena zasobów odnawialnych źródeł energii dla potrzeb planowania inwestycji
 • Wybór technologii: kryteria, skala, integracja z istniejącą infrastrukturą, symulacja wydajności i produktywności instalacji;
 • Sprzedaż i kontraktowanie – przegląd obecnych i planowanych regulacji, autoprodukcja, sprzedaż rynkowa na giełdzie, sprzedaż spółce obrotu (tzw. „trader”), bezpośrednia, komercyjna sprzedaż energii z OZE – umowy PPA
 • Finansowanie projektów: źródła finansowania, instrumenty finansowe, project finance, modele ESCO;
 • Modelowanie i analiza finansowa;
 • Etapy rozwoju projektów i zarządzanie projektami: przygotowanie, development, wykonawstwo, wymagania prawne i techniczne;
 • Studia przypadku, w szczególności inwestycji wiatrowych, fotowoltaicznych oraz hybryd w formule lokalnych grup bilansujących i spółdzielni energetycznych (renewable energy communities).

Skontaktuj się z nami:
dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap: kmichalowska@ieo.pl
biuro IEO: tel. 22 825 46 52Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies