Studia podyplomowe
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej wraz ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej przedstawiają wzbogacony program studiów na kierunku Energetyka Odnawialna dla Biznesu. Inwestycje i rynki energii elektrycznej i ciepła.

Program został stworzony z myślą o:

  • inwestorach i deweloperach działających w obszarze energetyki rozproszonej, chcących poznać modele biznesowe oparte na wykorzystaniu technologii OZE i magazynów energii
  • pracownikach ciepłowni i elektrociepłowni odpowiedzialnych za transformację energetyczną z wykorzystaniem OZE i magazynów ciepła,
  • menedżerach odpowiedzialnych za redukcję kosztów energii w swoich firmach,
  • dostawcach technologii i usług chcących lepiej poznać potrzeby inwestujących w nowoczesne OZE i ich uwarunkowania ekonomiczne,
  • przedstawicielach banków finansujących projekty energetyczne,
  • doradcach technicznych, prawnikach oraz konsultantach rynku energii zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o rynku OZE.

 

W dotychczasowych sześciu edycjach studiów wzięło udział 306 studentów, reprezentujących różne branże: elektroenergetyczną, energetyczna, ciepłowniczą, przemysł przetwórczy, spółki komunalne, znanych deweloperów i inwestorów OZE oraz nowych spółek celowych i firm doradczych planujących działalność. Powstało niemal 70 prac końcowych – studiów wykonalności dotyczących energetyki słonecznej i wiatrowej w różnych modelach biznesowych, z których kilka zostało z powodzeniem zrealizowanych lub przekazanych do realizacji dużym inwestorom.

Z uwagi na zapotrzebowanie na wiedze oraz aktualne  potrzeby rynkowe prowadzono innowacyjne ścieżki edukacyjne oparte na nowych modelach biznesowych (i odpowiednich modelach ekonomicznych opartych na dynamicznych cenach energii), które prowadzić będą do realizacji prac końcowych realizowanych w grupach studenckich 3-5 osobowych:

  • przyjazne dla sieci energetycznych hybrydy zeroemisyjnych OZE z różnymi magazynami energii.
  • elektrociepłownie i ciepłownie przyszłości z magazynami ciepła,

 

Integracja sektorów (sector coupling) i hybrydy (cable pooling) to kluczowe rozwiązania dla polskiej energetyki w najbliższych latach.

Więcej o nowych koncepcjach biznesowych, w tym ich wpływie na ceny energii, można się dowiedzieć w tegorocznych raportach IEO, w tym:

        

Ramowy program studiów - Zobacz więcej:

Dla osób lub grup studentów z jednej firmy/organizacji zainteresowanych poszerzoną tematyką studiów i szczegółami oferty programowej zapewnimy możliwość rozmowy z Dyrektorem Programowym Studiów - Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem IEO. Zainteresowanych rozmowami w kwestiach merytorycznych zapraszamy do kontaktu: StudiaPodyplomoweOZE@ieo.pl

 

Więcej szczegółów na temat organizacji studiów, wykładowcach oraz rekrutacji (liczba miejsc ograniczona) znajduje się na stronie biznes.edu.pl


Nowa edycja studiów podyplomowych rozpocznie się 9 marca 2024 roku - Zobacz więcej.

Kontakt dla osób zainteresowanych dodatkowymi informacjami organizacyjnymi:  energetyka@biznes.edu.pl , +48 22 234 70 82

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium nt. VII edycji studiów w dniu 13.02.2024Zobacz więcej.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies