Energia odnawialna dla firm
  • English (UK)
  • pl-PL


Zobacz więcej


Zobacz więcej 

Zobacz więcej

 

 

Zobacz więcej

 

Energia odnawialna dla firm

Projekt Energia odnawialna dla firm ma na celu ograniczanie poprzez wykorzystanie OZE kosztów energii w przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym, handlowym oraz usługowych, należących do różnych branż z sektora małych, średnich przedsiębiorstw (MSP), które ponoszą relatywnie najwyższe koszty zaopatrzenia w energię. Wykorzystanie energii z instalacji OZE w firmach pozwala na zmniejszenie zależności kosztów ich działalności od rosnących kosztów zakupu energii z sieci, które mają wysoki udział w koszcie produkcji.

Cele projektu Energia odnawialna dla firm:

Ograniczenie kosztów zakupu energii oraz zmniejszenie i uniezależnienie ich od wzrostu cen energii i możliwych przerw w zasilaniu.
Dobór indywidualnych rozwiązań OZE pod kątem wykorzystania energii na własne potrzeby produkcyjne, dostosowanych do sposobu gospodarki energią w poszczególnych branżach w oparciu o możliwości oferowane przez ustawę OZE.
Rozwijanie i popularyzownie wiedzy w firmach na temat potrzeb i specyfiki wykorzystania energii w różnych branżach.

Więcej

Pin It

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies