Raport PV 2024
 • English (UK)
 • pl-PL
 • Jaki jest udział Twojej Firmy w rynku fotowoltaiki?

  Badanie rynku fotowoltaicznego na potrzeby raportu IEO "Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2024"

  Instytut Energetyki Odnawialnej przygotowuje XII edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”. Raport jest wyjątkową publikacją opartą na badaniu rynku przeprowadzanym wśród firm instalacyjnych, wykonawców EPC, dystrybutorów, deweloperów, producentów urządzeń dla PV, inwestorów oraz wytwórców energii z farm PV. Jeżeli działają Państwo na rynku PV i jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w badaniu gorąco zapraszamy do kontaktu i współpracy.


 • Rozpoczynamy prace nad dwunastą edycją raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”

  Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) z przyjemnością ogłasza rozpoczęcie prac nad dwunastą edycją naszego corocznego raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”. Kontynuując tradycję poprzednich lat, planujemy dokładną analizę bieżącego stanu sektora fotowoltaicznego w Polsce, jego perspektyw rozwoju oraz wyzwań, przed którymi stoi branża. W nowej edycji skupimy się między innymi na dynamicznym wzroście rynku PV, nowych trendach, konieczności budowania silniejszej, niezależnej energetycznie gospodarki oraz przedstawimy średniookresowe prognozy mocy zainstalowanej. Raport zawierać będzie również wyniki badania przeprowadzonego wśród firm działających na rynku.

  Zaproszenie do partnerstwa

  Zachęcamy firmy zainteresowane rynkiem fotowoltaicznym do partnerstwa przy tworzeniu raportu. Partnerstwo daje unikalną możliwość prezentacji firmy na tle całej branży oraz uczestnictwa w różnorodnych działaniach promocyjnych, w tym konferencji z udziałem przedstawicieli rządu i mediów (polecamy relację z zeszłorocznej konferencji towarzyszącej publikacji raportu). Dla naszych Partnerów przewidujemy również miejsce w raporcie oraz w towarzyszącej kampanii promocyjnej.

  Poprzednie edycje raportu zyskiwały szerokie grono odbiorców zainteresowanych sektorem fotowoltaicznym. Publikacje były regularnie cytowane w mediach krajowych i zagranicznych przy omawianiu aktualności i analiz rynku PV w Polsce, potwierdzając swoją wartość jako wiarygodne i cenione źródło informacji.


Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies