Oferta
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej działa na polskim i europejskim rynku energii odnawialnej od 2001 roku. Specjalizuje się w przygotowaniu analiz ekonomicznych, prognoz cen energii, raportów rynkowych, monitoringu rynku i działań legislacyjnych, doradztwie oraz przeprowadzaniu szkoleń z zakresu: fotowoltaiki, energetyki wiatrowej oraz ciepłownictwa.

 
W naszej ofercie posiadamy:

  • Baza w formacie Exce

Bazy rynkowe IEO

  • Baza w formacie Excel
Doradca techniczny
Studia wykonalności inwestycji OZE
Studia podyplomowe
OZE w ciepłownictwie Prognoza cen ikosztów energii elektrycznej
Dedykowane
szkolenia dla firm
i instytucji
Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu:
 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies