Elektrownia wiatrowa na terenie dużego zakładu przemysłowego – Studium wykonalności
 • English (UK)
 • pl-PL

Zakres oferty obejmuje przygotowanie Studium wykonalności inwestycji dotyczącej budowy elektrowni wiatrowej w formule prosumenta biznesowego.

Szczegółowy zakres oferty:

 1. Wstępne Studium Techniczno-Ekonomiczne (Pre-feasibility Study) z uwzględnieniem uwarunkowań prawych na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiającego (zapotrzebowanie na energię, możliwości inwestycyjne).
 2. Pełne (w przypadku pozytywnych wyników etapu I) Studium Wykonalności.

ETAP I

 1. Ocena uwarunkowań prawnych (zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – 10H) i organizacyjnych wykorzystania wskazanego terenu pod inwestycję (m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach). Przykładowa analiza do pobrania
 1. Ocena uwarunkowań technicznych i realnego potencjału lokalizacji turbiny wiatrowej na wskazanym obszarze z względem analizy dostępnej powierzchni i produktywności turbiny wiatrowej:
  1. Prognoza produktywności turbiny wiatrowej (godzina po godzinie).
  2. Symulacje w programie dla trzech wariantów i wskazanie zalecanej turbiny wiatrowej i lokalizacji.
  3. Analiza rynku dostawców technologii i instalatorów wraz z rekomendacją i przyjęcie przeciętnych kosztów CAPEX, OPEX.

ETAP II

 1. Analiza ekonomiczna inwestycji:
  1. Prognozy cen hurtowych energii elektrycznej (indeksów po jakich sprzedawana jest energia do sieci) i taryf (składników opłat po jakich inwestor oszczędza na zakupie energii) do 2040 roku.
  2. Analiza profilu zużycia energii w zakładzie przemysłowym i potencjału autokonsumpcji. 
  3. Określenie opłacalności inwestycji przy wykorzystaniu wskaźników powszechnie stosowanych do oceny inwestycji.
 1. Dostępne instrumenty wsparcia i możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycję.
 2. Podsumowanie i rekomendacje.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym „Potencjału elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych na terenie zakładu przemysłowego

Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@ieo.pl

Instytut Energetyki Odnawialnej
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
tel/fax. 22 825 46 52, 22 875 86 78
e-mail: biuro@ieo.pl
ieo.pl

Pin It

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies