Jubileusz XX-lecia IEO
  • English (UK)
  • pl-PL

Jubileusz Instytutu Energetyki Odnawialnej był spotkaniem okolicznościowym, zorganizowanym w celu celebrowania 20 lat jego działalności. Wydarzenie odbyło się 3 września 2021 r. w restauracji na Warszawskim Wilanowie – Kuźni Kulturalnej.

Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej – Pan Grzegorz Wiśniewski wygłosił przemówienie, w którym  serdecznie przywitał gości jubileuszu: Panią dr Minister Joannę Maćkowiak – Panderę, byłą wiceminister Środowiska, obecnie szefową Forum Energii, Pana Ambasadora Tytularnego Wojciecha Ponikiewskiego, byłego przedstawiciela rządu RP przy ONZ, obecnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Panią Katarzynę Szwed – Lipińską,

Dyrektora Departamentu Źródeł Odnawialnych Urząd Regulacji Energetyki, Pana Zbigniewa Kamieńskiego,Dyrektora pierwszego w historii RP departamentu  odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Gospodarki, Pana Wojciecha Racięckiego, Dyrektora Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, NCBIR, Pana dr Arkadiusza Sekściński Wiceprezesa PGNiG, byłego Dyrektora PSEW i Prezesa PGE Energia Odnawialna, Pana Macieja Bombola, Dyrektora Działu Rynku Pierwotnego, GPW, Pana Dariusza Koca, Dyrektora Zarządzającego KAPE, Pana Łukasza Kowalskiego

z Grupy ENEA, Panią Ewę Kwast z Ambasady Norwegii, Innovation Norway, Pana Matthiasa Rehma byłego attaché ekonomicznego,  Ambasada Niemiec, Pana Antoniego Bielewicza z Europejskiej Fundacji Klimatycznej, Pana dr Andrzeja Kassenberga, założyciela i byłego Prezesa INE, Pana prof. Pawła Ruszkowskiego z Collegium Civitas, szefa Seminarium Energetycznego i Redaktora Naczelnego półrocznika naukowego „Energia-Społeczeństwo Energetyka, Pana prof. Wojciecha Bujalskiego, Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Panią prof. Małgorzatę Kwestarz, Prodziekan Wydziału Instalacji Budowalnych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawska, Pana prof. Zbigniewa Karaczuna, SGGW, Koalicja Klimatyczna, Panią Redaktor Martę Wierzbowską- Kujdę Redaktor naczelną

Teraz Środowisko” i Dyrektor zarządzającą, Panią Magdalenę Dutkę, Prezes Zarządu Wydawnictw Komunalnych Abrys, Panią Redaktor Magdalenę Graniszewską z Pulsu Biznesu, Panią Redaktor Justynę Piszczatowską z green-news.pl, Pana Redaktora Adama Grzeszaka z Tygodnika Polityka, Pana Redaktora Michała Niewiadomskiego, Redaktora działu "Energia" w Dzienniku "Rzeczpospolita", Pana Redaktora Roberta Lidke, Portal ekonomiczny Alebank, Pana dr Marcina Popkiewicza, Portal „Ziemia na Rozdrożu”, Panią Justynę Masoń, Prezes Zarządu Rafako Innovation, Pana Andrzeja Twardawę Wiceprezesa Zarządu Rafako Innovation, Pana Tomasza Szatkowskiego Prezesa Zarządu, PEC Końskie sp. z o.o., Pana Wojciech Cetnarskiego Prezesa Zarządu, Wento (obecnie Equinor), Pana Wojciecha Kowalskiego Prosper Capital, Pana Jarosława Wojtulewicza  Apator,  Pana Wojciecha Brózdę Wiceprezesa PCWO, Panią Małgorzatę Gil Prezes PCWO, Panią Agnieszkę Kozłowską  – Korbicz Dyrektor ds. Projektów Strategicznych Soltec, Pana Roberta Rosę Wiceprezesa Abrys, Pana Tobiasza Adamczewskiego Head of Renewables Forum Energii, Panią Ewę Dryjańską  oraz wszystkich Współpracowników i Pracowników, z którymi niemal codziennie IEO współpracuje na rzecz energetyki odnawialnej, a także tych wszystkich którzy pracowali w IEO, a teraz pracują w organizacjach unijnych (KE, JRC), administracji państwowej (NFOŚiGW, URE, NCBiR, MRiT, MKiŚ) i zajmują eksponowane stanowiska w wiodących firmach branży OZE (OX2, Siemens-Gamesa i inne). Wskazał też na wyksztalcenie przez IEO ok.  500 ekspertów w ramach studiów podyplomowych „Inwestycje w OZE”.

Prezes Wiśniewski, jeden z założycieli IEO w sposób szczególny podziękował osobom które wniosły najwięcej w rozwój Instytutu, w tym  Pani dr Katarzynie Michałowskiej-Knap, Pani Anecie Więckiej, Panu dr Tomaszowi Kowalakowi, Panu Tomaszowi Mroszkiewiczowi, oraz Pani dr Magdalenie Rogulskiej i Panu dr Stanisławowi  Gołębiowskiemu.

Warto odnotować nadesłane życzenia i gratulacje od Pana Michała Hetmańskiego - Prezesa Fundacja Instrat, Pana prof. Marka Ściążko (AGH) oraz list w formie laudacji od Pana prof. Zbigniewa Styczyńskiego (instytut Fraunhofera i Uniwersytet w Magdeburgu). Profesor Styczyński napisał między innymi żeby się nie przejmować atakami na pogodowozależne OZE, gdyż krytycy już zrozumieli, że elektrownie wiatrowe nie są wynikiem ewolucyjnego rozwoju technologii węglowych czy atomowych, a są po prostu uzupełnieniem, a na końcu niezbędną alternatywą dla tych odchodzących technologii.

W drugiej części przemówienia Pan Grzegorz Wiśniewski przedstawił 20 lat działalności Instytutu. Prezes ciekawie i wyczerpująco opowiedział o początkach Instytutu, o pierwszym partnerze biznesowym z 2001 roku (spółka AWS Scientific z Nowego Yorku, która nie mogła w pełni wywiązać się ze zobowiązań po ataku na World Trade Center) i „kamieniach milowych” w rozwoju rynku OZE (unijne dyrektywy i ustawa o odnawialnych źródłach energii).

Grzegorz Wiśniewski przypomniał, że Instytut nieprzypadkowo jest spółką prawa handlowego, gdyż od początku miał być w swoich pracach niezależnym od wpływów zainteresowanych określoną „eskpertyzą” polityków i dominujących podmiotów gospodarczych. Prezes Instytutu przedstawił najnowszych wyzwania i plany na kolejne lata związanych z zeroemisyjnymi źródłami energii.

Zaproszeni goście zostali poczęstowani symbolicznym tortem, na którym wiodącym motywem były wiatraki „zlokalizowane w odległości znacznie mniejszej od zabudowań niż  wymaga tego obecne prawo”.  

Na każdego z gości czekał upominek w postaci termoforu symbolizującego przenośny magazyn zielonego ciepła, gdyż ciepłownictwo oparte wyłącznie na pogodowo – zależnych OZE jest nowym wyzwaniem z którym zmaga się Instytut. Kod QR umieszczony na każdym termoforze przekierowuje na stronę IEO do zakładek z raportami nt. OZE w ciepłownictwiehttps://rb.gy/eppv0z  oraz https://rb.gy/z5akbt

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i wszystkich gości gratulacje złożyła wieloletnia Prezes PTE  Pani prof. Elżbieta Mączyńska. Pani Profesor zapewniła zgromadzonych o pełnym przekonaniu  środowiska polskich ekonomistów w sprawie konieczności i zasadności zielonej transformacji w energetyce  i wsparciu IEO w realizacji myśli odchodzenia od spalania paliw, zgadzając się z tezą prezesa Wiśniewskiego, ze polska energetyka dla dobra Polaków - ich kieszeni i zdrowia - powinna „rzucić palenie”. 

Wydarzenie organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej było bardzo dobrą okazją do spotkania osób z branży OZE w jednym miejscu. Dało też możliwość integracji między gośćmi oraz szansę omówienia najnowszych nowinek i  plotek  ze świata energetyki odnawialnej.

 

Tekst okolicznościowego wystąpienia prezesa Instytutu – pod linkiem 20 lat Instytutu Energetyki Odnawialnej – spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością za przyszłość

Pin It

Cookies