Strona główna

Bazy projektów fotowoltaicznych i wiatrowych – aukcje OZE

Raport oraz baza danych
  


Biuletyn OZE

Monitoring zmian prawno-rynkowych w energetyce odnawialnej

Autorski wskaźnik koniunktury rynku pv

Zobacz więcej


Ciepłownictwo

OZE i magazyny ciepła w polskim ciepłownictwie

Raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020’

 
Raport oraz baza danych.


Studia podyplomowe

Energetyka Odnawialna dla biznesu: technologie, ekonomia, wdrożenia
 
    

Raport Prognoza produkcji energii elektrycznej z farmy PV

Oferta IEO - raport prognozy produktywności energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej
Zobacz więcej

Prognoza cen energii

Aktualna informacja o cenach energii i bieżąca aktualizacja prognoz cenowych i taryfowych energii.
 

  • English (UK)
  • pl-PL
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Protected with SiteGuarding.com Antivirus Protection