Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

W maju i czerwcu br. Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Z przeprowadzonych ośmiu aukcji udało się rozstrzygnąć jedynie trzy, wyłącznie z udziałem technologii zeroemisyjnych: słonecznej wiatrowej i wodnej. Brak rozstrzygnięcia pięciu aukcji był spowodowany niewystarczającą ilością ofert (poniżej trzech).

Do aukcji, których nie udało się rozstrzygnąć należą instalacje do 1 MW wykorzysujące do wytwarzania energii elektrycznej biogaz ze składowisk, biogaz z oczyszczalni ścieków. Zainteresowanych nie było także w aukcji dla projektów powyżej 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy, biogaz ze składowisk, biogaz z oczyszczalni ścieków, biopłyny, energię geotermalną i energię wody.

W czerwcu 2021 roku wartość indeksu IEO PV spadła o ponad 15,5% w stosunku do maja br. W porównaniu z początkiem roku 2021 r. nastąpił również spadek wartości o blisko 11%. Pomimo stabilizującej się sytuacji w maju, której wartość kształtowała się niewiele, ale mimo wszystko nad pozycją „zero” w czerwcu nastąpił spadek. Krzywa indeksu zmierza w dalszym ciągu w dół natomiast sytuacja tak może się odwrócić zważywszy na początek naborów (od 1 lipca) do programu Mój Prąd 3.0, jednakże tak przesłanka nie musi się spełnić. Patrząc w szerszej perspektywie indeks polskiej branży fotowoltaicznej swoim spadkiem w czerwcu zbliżył się do poziomu globalnego indeksu MAC dla światowej branży fotowoltaicznej. Indeks MAC po tendencji spadkowej, która zaczęła się w połowie lutego w końcu zaczął „piąć” się w górę. W spokojnym tempie, bo jego wzrost w stosunku do maja wyniósł 13%, natomiast jeżeli porównamy go z początkiem roku to wartość wynosi „już tylko”-15%. Wywodzący się z Chin deweloper elektrowni fotowoltaicznych ReneSola, którego udziały wchodzą w skład indeksu globalnego MAC zabezpieczył kolejny raz gwarancję sprzedaży energii dla projektów o mocy 33 MW w aukcji OZE organizowanych przez URE początkiem czerwca. Względną wysokość i stabilizacja indeksu IEO_PV w czerwcu, na tle bieżącego roku pokazano na wykresie poniżej.

W maju 2021 roku wartość indeksu IEO PV wzrosła o zaledwie 3% w stosunku do kwietnia br., natomiast w porównaniu z początkiem roku 2021 r. wzrosła o 5,2%. Sytuacja ta pokazuję niewielkie ruchy w wycenie firm sektora fotowoltaicznego w Polsce przez rynki. Przekłada się to na pulsację i niewielkie odchylenia indeksu od początku roku. W maju krzywa indeksu IEO_PV przez większość czasu znajdowała się na stabilnym poziomie z jednym wyjątkiem gdzie w połowie miesiąca spadła poniżej, ale od razu nastąpił wzrost. Patrząc w szerszej perspektywie indeks polskiej branży fotowoltaicznej ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do globalnego indeksu MAC dla światowej branży fotowoltaicznej. Indeks MAC po stosunkowo niewielkim wzroście początkiem roku, od połowy lutego zaczął spadać i jego wartość spadała również w maju. Różnica w porównaniu do kwietnia była niewielka bo tylko 0,5%, natomiast biorąc jako bazę początek roku 2021 r. indeks MAC „zaliczył” spadek blisko 27% (więcej o indeksie MAC w komentarzu podsumowującym cały 2020 rok – link). Wywodzący się z Chin deweloper elektrowni fotowoltaicznych Rene Sola, którego udziały wchodzą w skład indeksu globalnego MAC planuje budowę portfela farm PV w Polsce mającego wynosić 400 MW, a na koniec 2021 roku firma chce globalnie dysponować projektami o łącznej mocy 2 GW. Na mapie inwestycji spółki rynek Polski jest na drugim miejscu zaraz po USA. Względną wysokość i stabilizacja indeksu IEO_PV w maju, na tle bieżącego roku pokazano na wykresie poniżej.

W ubiegłym tygodniu Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021, który podsumował rok 2020 i pierwsze miesiące roku 2021 oraz przedstawia prognozy dla rynku PV na najbliższe miesiące.

Od dwóch lat tempo wzrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice jest niezwykle wysokie. Rok 2020 był najlepszym w historii rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 roku wyniosła niemalże 4 GW, co oznacza 200% wzrost rok do roku. Jednocześnie, wg Solar Power Europe, w 2020 roku Polska znalazła się na 4-tym miejscu pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Według prognoz IEO Polska w 2021 roku, utrzyma wysokie tempo przyrostu mocy i 4. miejsce w UE. IEO ocenia, że na koniec 2021 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może o przekroczyć 6 GW. Prognozy wskazują także, że łączne obroty na rynku fotowoltaiki w 2021 r. przekroczą 9 mld zł.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza inżynierów do aplikowania na stanowisko związane z rozwojem koncepcji sector coupling (tj. integracji sektorów) w celu wykorzystania niezbilansowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych w ciepłownictwie indywidulanym i systemowym oraz jej magazynowania w zasobnikach ciepła, ew. w wodorze.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł