Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Trwają końcowe prace nad jubileuszową X edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”. Prezentacja wyników odbędzie się w dniu 25 maja.

W każdym z corocznych raportów publikowane są bieżące analizy nt. rynku PV oraz możliwe perspektywy jego rozwoju. Tegoroczny raport jest wyjątkowy.

W obliczu zmian regulacyjnych i rosnących cen energii elektrycznej rok 2021 to niewątpliwie kolejny rok dużych wyzwań dla branży fotowoltaicznej. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2021 roku wyniosła 7,6 GW, a tylko w samym 2021 roku powstało ponad 3,7 GW nowych instalacji PV. Ogromny wkład, tak jak w roku poprzednim, mieli prosumenci indywidualni napędzeni dotacjami w ramach programu Mój Prąd oraz zapowiedzianymi zmianami w systemie rozliczeń.

Zmiana systemu net metering na net billing sprawia, że prosumenci zwracają uwagę na zarzadzanie energią i zwiększają bieżąca autokonsumpcję energii z PV, np. decydując się na magazyny energii. Prosumenci odpowiadają, aż za 75% mocy zainstalowanej w PV w Polsce, dlatego tak ważne jest nawet na tym poziomie zarządzanie energią i jej magazynowanie.

Fotowoltaika

- Choć fotowoltaika na świecie zaczęła ekspansję dekadę wcześniej niż w Polsce, dziś zajmujemy pierwsze miejsce w Europie pod kątem dynamiki wzrostu. Rozwój rynku przekroczył najśmielsze prognozy. Ubiegłoroczne inwestycje w instalacje PV wyniosły 14 mld zł. Szacuję, że w kwietniu 2022 r. moc zainstalowana w PV dochodzi do 10 GW, a potencjał to nawet 27 GW w 2030 r(…). Wierzę, że Porozumienie Sektorowe Fotowoltaiki nie pozostanie martwą literą, a komunikat „REPowerEU" da impuls do dalszych działań na krajowym podwórku. Tylko pójście ambitną drogą będzie tamą dla szantaży energetycznych ze strony niedemokratycznych reżimów, które goniąc za zyskami z paliw kopalnych nie wahają się wszczynania wojen – mówi we wprowadzeniu do publikacji Grzegorze Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowoltaiki. Odbierał z rąk Ministra Ireneusza Zyski - Pełnomocnika  Rządu ds. OZE,  powołanie na członka Rady. Powołanie zostało podpisane przez Minister Klimatu i Środowiska Annę Moskwę na podstawie § 4 ust. 3 "Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki" podpisanego 16 grudnia 2021 r.  Więcej

Instytut Energetyki Odnawialne (IEO) we współpracy z międzynarodowym konsorcjum rozpoczyna realizację projektu o akronimie ComBioTES dot. zademonstrowania w Polsce, Francji, Danii i w Chinach kompaktowego magazyn ciepła dla budynków korzystających elektroogrzewnictwa opartego na OZE. Rozważane są zarówno budynki należące do prosumentów, jak i korzystające z dynamicznych taryf zielonej energii elektrycznej lub ciepła zakupionych w sieci. Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej "Horyzont 2020" w zakresie badań i innowacji, koordynowany przez centrum badawcze ds. Energii Atomowej i Energii Alternatywnych (CEA) z Grenoble we Francji.

O 10. edycji raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce"  - rozmowa z Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem IEO

W 2021 roku Instytut Energetyki Odnawialnej obchodził jubileusz z okazji 20-lecia, w tym roku w maju minie 10 lat od wydania pierwszego raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”. Fotowoltaika zdominowała rynek OZE i stała się wiodącym obszarem dla IEO. 10-ta edycja raportu pojawi się w maju, gdy moc PV przekroczy 15% całkowitej mocy zainstalowanej w Polsce, a energia z PV jest już teraz tańsza w stosunku do średnich cen energii.
 

Jaką drogę przebyła branża PV aby stać się silnym graczem na rynku energii?

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies