Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

W dniu 10 października na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się skierowany do konsultacji (w terminie 7 dni) projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020r. (link).

W uzasadnieniu i w ocenie skutków regulacji (OSR) rząd podkreślił słusznie, że aukcje planowane do ogłoszenia w 2020r. będą miały zasadnicze znaczenie dla realizacji projektów OZE, które pozwolą Polsce na wypełnienie zobowiązań wynikających z rozporządzenia o zarządzaniu unią energetyczną, zgodnie z którym do 2022r. trajektoria udziału OZE musi osiągnąć co najmniej 18% łącznego wzrostu udziału energii z OZE liczonego od wiążącego celu krajowego danego państwa członkowskiego na 2020r. do jego wkładu w osiągnięcie celu na 2030r. (wiążący cel dla całej Unii na 2030 r. wynosi 32% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto).

IEO jako partner instytucjonalny zaprasza do udziału w konferencji GoGreen, która odbędzie się 15 listopada 2019 r. w  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

GoGreen to pierwsze w Polsce wydarzenie w całości poświęcone prezentowaniu i promowaniu rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Celem organizatorów, we współpracy z partnerami, jest zaprezentowanie jak tworzyć budynki funkcjonujące w oparciu o OZE.
 

Baza danych „Projekty Wiatrowe w Polsce wrzesień 2019” dostępna jest w formacie Excel i przedstawia najbardziej aktualny obraz krótkoterminowego potencjału inwestycyjnego technologii wiatrowej. Zawarte w niej projekty wiatrowe są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych a część z nich posiada pozwolenia budowlane i jest gotowa do nadchodzącej aukcji 2019.
Baza danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce 2019” dostępna jest w formacie Excel i przedstawia najbardziej aktualny obraz krótkoterminowego potencjału inwestycyjnego technologii fotowoltaicznej. Zawarte w niej projekty fotowoltaiczne są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych a część z nich jest już gotowa do realizacji w systemie aukcyjnym.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski poinformował: „z ministerstwem finansów uzgodniliśmy, że na 2020 rok pozostanie obniżona akcyza i obniżona opłata przejściowa -te rzeczy już mamy domówione” (za TVP Info). Odbiorców energii oficjalna zapowiedź utrzymania niskiej stawki podatków i parapodatków (opłata przejściowa) z pewnością ucieszy. Ale co ona w praktyce oznacza i czy faktycznie oznacza brak wzrostu cen w przyszłym roku?

Uzgodnienie to samo w sobie to zaledwie wierzchołek poważnego, systemowego problemu, a raczej nie jego rozwiązanie. Oczywiście to dobrze że w sprawie podatków i opłat nakładanych na ceny energii elektrycznej rozmawiają ze sobą ministrowie ds. energii i ds. finansów (TVP Info nie poinformowała czy uzgodnienie  miało miejsce już obecnym ministrem Jerzym Kwiecińskim).

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin