Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

W najbliższym czasie, zostanie podjętych wiele istotnych decyzji politycznych (m in. dotyczących funkcjonowania tzw. rynku mocy, przyszłości gospodarki węglowej oraz wpływu emisji CO2 na gospodarkę). Decyzje strategiczne będą przekładały się na kształt miksu paliwowego w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE) oraz na przyszłe inwestycje, które odbiją się na cenach energii elektrycznej. Koncepcje energetyczne są formułowane bez oceny wpływu na koszty i ceny energii oraz bez analizy wrażliwości kluczowych decyzji dotyczących politycznych prób kształtowania przyszłego miksu energetycznego.

Ponadto, brakuje narzędzi do prognozowania, które umożliwiałyby analizę i testowanie założeń polityki państwa w zakresie kształtowania miksu energetycznego oraz pozwalały na ocenę zasadności podejmowanych decyzji inwestycyjnych i analizę ich wpływu na dynamikę cen energii elektrycznej.

Po półroczu mieliśmy w Polsce o 123,5 MW mniej mocy z OZE niż w końcu marca. Regulator tłumaczy, że to wynik błędu. Ale dwuletni regres w zielonych inwestycjach jest faktem.

Po sześciu miesiącach tego roku – jak wynika z półrocznego raportu Urzędu Regulacji Energetyki (URE) – mieliśmy w systemie zainstalowanych 8,54 tys. MW mocy odnawialnych źródeł energii (OZE). Tymczasem w końcu marca ich moce przekraczały 8,7 tys. MW.

Zaproszeni eksperci ze świata nauki i biznesu podzielą się swoją wiedzą dotyczącą rozwoju nowych technologii oraz odpowiedzą na wszelkie pytania. Wśród podejmowanych tematów znajdą się zagadnienia dotyczące przemysłu w dobie robotyki i automatyki, współczesnej wizji mobilności, efektywności sektora gazowego i energetycznego czy też cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji oraz machine learning. Poznamy odpowiedzi na pytania jak skutecznie wykorzystać potencjał płynący z uczenia maszynowego oraz jak stworzyć nowoczesną firmę w oparciu o efektywną współpracę biznesu i nauki.

W  czerwcu 2016 roku, po zabraniu taryfy gwarantowanych prosumentom  i uczynnieniu inwestycji gospodarstw domowych w mikroinstalacje OZE nieopłacalnymi  IEO radził aby to  MŚP inwestowały w OZE, bo jeszcze szybciej niż „Kowalskich” dopadną je rosnące ceny energii. Alarmująca sprzed roku prognoza IEO wzrostu kosztów energii przełożyła się na proroczy tytuł artykułu w Rzeczpospolitej „Za walkę z OZE zapłacimy wyższymi rachunkami”.  Kolejna jej aktualizacja, po kolejnych 6-ciu miesiącach prognozy IEO potwierdzająca groźbę jeszcze szybszego wzrostu cen znalazła odzwierciedlenie w innym wakacyjnym tytule tego samego dziennika „Ceny prądu nas porażą. Droga energia zatopi firmy”. Dopiero teraz nie ma wątpliwości, że "sygnalista" miał rację i nie ma też sensu aby teraz wypominać tym co głosili odmienne tezy lub ignorowali problem.

Nowa baza danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018” przedstawia obraz rynku projektów inwestycyjnych PV rozwijanych przez deweloperów i odpowiednio zaawansowanych, które mają wydane warunki przyłączenia oraz zawarte umowy przyłączeniowe, a nawet w pewnej części mają już wydane pozwolenia budowlane. Baza zawiera: informacje o projektach wraz z informacjami o deweloperach, przekrojowe analizy statystyczne projektów z zakresu mocy do 500 kW oraz do 1 MW, interaktywną mapę oraz analizę statystyczną deweloperów ze względu na ich formę prawną, dodatkowe informacje związane z realizacją najbardziej zaawansowanych projektów oraz pełne dane o 299 zwycięskich podmiotach pierwszej (‘2016) i drugiej (‘2017) aukcji na energię z farm fotowoltaicznych.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin