Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Ubiegły rok był rekordowy w polskiej fotowoltaice zarówno pod względem liczby oddanych do użytku instalacji, jak i łącznej mocy urządzeń. W 2023 roku większość nowych mocy powstała w farmach fotowoltaicznych powyżej 30 MW (873 MW). Fotowoltaika pozostaje zdecydowanym liderem wśród źródeł OZE w naszym kraju.

Według najnowszej bazy danych „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce 2024”, przygotowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej, w I kwartale br. funkcjonowało 4870 instalacji PV powyżej 50 kW, z czego 262 stanowiły farmy powyżej 0,5 MW. Łączna moc zainstalowana w tej grupie (czyli bez mikroinstalacji) osiągnęła 5,4 GW. W 2023 roku nastąpił 41-procentowy przyrost nowych mocy zainstalowanych w porównaniu z rokiem 2022.

Energetyka wiatrowa w Polsce - marzec 2024

Według najnowszej bazy danych Instytu Energetyki Odnawialnej „Funkcjonujące Elektrownie i Farmy Wiatrowe w Polsce 2024”, w marcu br. funkcjonowało 1400 instalacji wiatrowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, z czego 799 (8 923,7MW) to instalacje powyżej 1 MW. Łączna moc zainstalowana osiągnęła zatem 9320,4 MW.

Zdecydowana większość mocy zainstalowanej to farmy wiatrowe powyżej 30 MW (7000 MW). W 2023 roku odnotowano rekordowy w historii przyrost mocy zainstalowanej – 1261 MW, za który w większości odpowiadają duże instalacje wiatrowe (1205 MW w 65 instalacjach, które rozpoczęły dostarczanie energii do sieci). Jest to głównie rezultat realizacji projektów wiatrowych, które wygrały aukcje na energię z OZE.

Badanie rynku fotowoltaicznego na potrzeby raportu IEO "Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2024"

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotowuje XII edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”. Raport jest wyjątkową publikacją opartą na badaniu rynku przeprowadzanym wśród firm instalacyjnych, wykonawców EPC, dystrybutorów, deweloperów, producentów urządzeń dla PV, inwestorów oraz wytwórców energii z farm PV. Jeżeli działają Państwo na rynku PV i jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w badaniu gorąco zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Uwagi i propozycje Instytutu Energetyki Odnawialnej do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, w części dotyczącej zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej (druk sejmowy nr 72 z dnia 28 listopada 2023 roku)

Analizując proponowane przez posłów (druk sejmowy nr 72 z dnia 28 listopada 2023 roku) zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej (odległościowej), można odnieść wrażenie, że od strony merytorycznej, będąc uzasadnione dobrym celem, idą śladem złej ustawy sprzed niemal 8 lat, a od strony proceduralnej budzą słuszne zastrzeżenia. Błędem byłoby bowiem procedowanie nowelizacji karkołomnej ustawy odległościowej w pakiecie z innymi, nie mającymi z nią związku aktami prawnymi. Powoduje to chaos informacyjny, rozprasza dyskusję merytoryczną i koncentruje ją na sprawach pozornych lub drugorzędnych i niepotrzebnie kieruje uwagę społeczeństwa w ślepą uliczkę populizmu. Jednak sama propozycja wprowadzenia do „ustawy cenowej” kwestii urynkowienia cen energii z elektrowni wiatrowych i innych OZE jest w pełni uzasadnione w kontekście planów związanych z przywracaniem roli rynku, jako skutecznego narzędzia racjonalizacji i ograniczania kosztów w energetyce.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) z przyjemnością ogłasza rozpoczęcie prac nad dwunastą edycją naszego corocznego raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”. Kontynuując tradycję poprzednich lat, planujemy dokładną analizę bieżącego stanu sektora fotowoltaicznego w Polsce, jego perspektyw rozwoju oraz wyzwań, przed którymi stoi branża. W nowej edycji skupimy się między innymi na dynamicznym wzroście rynku PV, nowych trendach, konieczności budowania silniejszej, niezależnej energetycznie gospodarki oraz przedstawimy średniookresowe prognozy mocy zainstalowanej. Raport zawierać będzie również wyniki badania przeprowadzonego wśród firm działających na rynku.

Zaproszenie do partnerstwa

Zachęcamy firmy zainteresowane rynkiem fotowoltaicznym do partnerstwa przy tworzeniu raportu. Partnerstwo daje unikalną możliwość prezentacji firmy na tle całej branży oraz uczestnictwa w różnorodnych działaniach promocyjnych, w tym konferencji z udziałem przedstawicieli rządu i mediów (polecamy relację z zeszłorocznej konferencji towarzyszącej publikacji raportu). Dla naszych Partnerów przewidujemy również miejsce w raporcie oraz w towarzyszącej kampanii promocyjnej.

Poprzednie edycje raportu zyskiwały szerokie grono odbiorców zainteresowanych sektorem fotowoltaicznym. Publikacje były regularnie cytowane w mediach krajowych i zagranicznych przy omawianiu aktualności i analiz rynku PV w Polsce, potwierdzając swoją wartość jako wiarygodne i cenione źródło informacji.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies