O Instytucie
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza/think-tank. Jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce posiadającym głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej.

W szczególności specjalizuje się we wprowadzaniu zeroemisyjnych technologii OZE - energetyki słonecznej i wiatrowej. Rozwija koncepcje integracji sektorów, rynku energii elektrycznej i ciepła, w tym z wykorzystaniem magazynowania energii z OZE w krótkoterminowych i sezonowych magazynach ciepła (np. projekty ComBioTES, Ciepłownia przyszłości). IEO rozwija koncepcje produkcji w kraju urządzeń dla fotowoltaiki (projekty GIGA PV S.A.) wraz ze zwiększaniem „local content” i eksportu (UNIDO). W sposób ciągły monitoruje rynek OZE i działania administracji państwowej, jak również instytucji unijnych w formule „watchdog”.

Instytut ma bardzo duże doświadczenie w pracach o charakterze doradcy technicznego i biznesowego (due-diligence, założenia rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności, biznesplany, transfer innowacji) w procesach inwestycyjnych w energetyce odnawialnej realizowanych przez - firmy i samorządy oraz w projektach badawczych realizowanych w ramach programów badawczych UE i NCBiR. Prowadzi studia podyplomowe „Energetyka odnawialna dla biznesu” oraz szkolenia dla przedsiębiorstw i samorządu gospodarczego. IEO zrealizował kilkadziesiąt ekspertyz i analiz nt. rynku energii, modeli biznesowych w energetyce odnawialnej i w przemyśle oraz analiz ekonomicznych i prognoz dla instytucji rządowych, Komisji Europejskiej oraz klientów biznesowych. Od 11 lat wydaje coroczny raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce".

Pin It

Cookies