Raporty
  • English (UK)
  • pl-PL

Raporty

Data utworzenia Monday, 07 September 2020
Rozmiar pliku 403 Kilobytes

Prognozy produktywności farm fotowoltaicznych w Polsce

Data utworzenia Tuesday, 11 August 2020
Rozmiar pliku 174 Kilobytes

Mapa Drogowa Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030r

Data utworzenia Tuesday, 16 June 2020
Rozmiar pliku 176 Kilobytes

Raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020

Data utworzenia Tuesday, 25 June 2019
Rozmiar pliku 84 Kilobytes

€Średniookresowa prognoza kosztów wytwarzania i cen energii elektrycznej do 2040 roku”

Data utworzenia Tuesday, 25 June 2019
Rozmiar pliku 177 Kilobytes

Projekty Wiatrowe w Polsce 2020

Data utworzenia Tuesday, 25 June 2019
Rozmiar pliku 83 Kilobytes

€Rynek Fotowoltaiki w Polsce’2019”

Data utworzenia Tuesday, 25 June 2019
Rozmiar pliku 85 Kilobytes

€OZE i magazyny ciepła w polskim ciepłownictwie”

Data utworzenia Tuesday, 16 October 2018
Rozmiar pliku 786 Kilobytes

Prognoza kosztów energii elektrycznej w perspektywie 2030 i 2050 -opłacalność inwestycji w paliwa kopalne i w OZE.

Materiał zaprezentowany podczas debaty „Scenariusz cen energii elektrycznej do 2030 roku - wpływ wzrostu cen i taryf energii elektrycznej na opłacalność inwestycji w OZE” Warszawa, 11 października 2018 roku
Data utworzenia Tuesday, 21 November 2017
Rozmiar pliku 460 Kilobytes

Ceny energii elektrycznej w obliczu polityki energetycznej

Scenariusz węglowo-jądrowy dwukrotnie podbija ceny energii dla odbiorców
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł