Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”
 • English (UK)
 • pl-PL
Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”
 1. Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”

  10-ta edycja jubileuszowa – podsumowanie i otwarcie nowej dekady

  Prezentacja  już w maju 2022 !!!

  Ramowy zakres treści będzie obejmował:

  • • Nowe ramy polityczne i uwarunkowania prawne na rzecz wsparcia rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce
  • • Rynek Fotowoltaiki – dotychczasowe trendy           
  • • Prognozy krótko- i średnioterminowe rozwoju różnych segmentów rynku fotowoltaicznego     
  • • Rynek prosumentów indywidualnych i biznesowych oraz autoproducentów
  • • Rynek aukcyjnych farm fotowoltaicznych    
  • • Rozwój nowych projektów farm fotowoltaicznych w Polsce i ich potencjał inwestycyjny
  • • Przemysł fotowoltaiczny w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju    
  • • Wyniki badania potencjału firm i łańcucha dostaw dla rynku fotowoltaiki w Polsce        
  • • Obroty na rynku i finansowanie inwestycji fotowoltaicznych

   

  Pobierz bezpłatny Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”

 2. Imię*
  Invalid Input
 3. Nazwisko*
  Invalid Input
 4. Nazwa firmy/instytucji*
  Invalid Input
 5. Adres e-mail*
  Invalid Input


  Na podany adres prześlemy publikację
  Jeżeli Raport nie dotarł prawidłowo, należy sprawdzić folder spam.
  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu powyższego formularza (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."
 6. Wyślij

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}