Autorski wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaicznego
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej, analizując niezwykle prężnie rozwijający się rynek fotowoltaiczny, stworzył pierwszy, autorski indeks giełdowy IEO_PV. Indeks ten skupia w sobie notowania spółek PV działających na giełdach NewConnect oraz na głównym parkiecie GPW. Jest to prosty i przejrzysty wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaiki w Polsce.

Indeks IEO_PV obejmuje notowania od początku 2019 roku, kiedy to wyraźnie zauważalny stał się „giełdowy boom” spółek fotowoltaicznych. W skład IEO_PV wchodzą trzy firmy notowane na giełdzie NewConnect: Columbus Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz cztery spółki notowane na rynku głównym GPW: ML System, Photon Energy, Sunex i Grodno. Indeks IEO_PV jest aktualizowany codziennie wraz z nowymi notowaniami na GPW i opatrzony jest comiesięcznym (na koniec każdego miesiąca) komentarzem IEO oraz Partnerów. 

Komentarz Październik

Indeks koniunktury branży PV niewrażliwy na wrześniowe zaburzenia na rynkach energetycznych 

Powolny spadek bez większych wahań

Wrzesień 2021 r., pomimo niespotykanego wcześniej skokowego wzrostu cen energii, był miesiącem powolnego spadku indeksów fotowoltaicznych nie tylko na Polskim, ale i globalnym rynku. Indeks koniunktury krajowej branży fotowoltaicznej IEO_PV, notował powolny spadek, który na koniec miesiąca wyniósł 5,6% mniej niż miesiąc wcześniej w sierpniu br. Porównując jego wartość po 3 kwartale względem początku roku, nastąpił również spadek o 16,5%. We wrześniu zmiany kapitalizacji spółek wchodzących w skład indeksu były niewielkie, wahania oscylowały w okolicach kilku procent na plus jak i minus.

Patrząc globalnie, indeks MAC końcem czerwca br. bardzo zbliżył się do poziomu indeksu polskiej branży fotowoltaicznej. Od tego czasu aż do września obecnie przedstawia podobny poziom zmian z niewielkimi odchyleniami, natomiast nadal jego wartość jest nieco niższa niż indeksu IEO_PV. We wrześniu wartość indeksu MAC spadła o 6,6% w stosunku do miesiąca poprzedniego, natomiast po 3 kwartale 2021 roku spadek ten wynosi już niecałe 24%. Spadek globalnego trendu może wynikać ze wzrost cen surowców. Od początku sierpnia ceny krzemu wzrosły o około 300%, po tym jak jedna z głównych prowincji będąca producentem wprowadziła ograniczenia produkcyjne ze względu na zmniejszone dostawy energii.

Porównanie indeksu IEO_PV na tle indeksów MAC i WIG energia, na tle całego roku, przedstawiono na wykresie poniżej.

  

Bazowy indeks giełdowy WIG-Energia w skład którego wchodzą największe firmy energetyczne, jak i cześć spółek zajmujących się zieloną energią od połowy lipca zaczął wzrastać i wzrastał do połowy września.  Natomiast na koniec miesiąca września w porównaniu do sierpnia (m/m) wartość jego obniżyła się o 7,3%. WIG-Energia po 3 kwartale wzrósł  o 25,6% w stosunku do początku roku 2021.

We wrześniu spółki fotowoltaiczne wchodzące w skład indeksu IEO_PV, odnotowały niewielkie zmiany wartości w porównaniu do sierpnia (m/m). Zmiany te oscylowały głównie w granicach kilku procent.  Największy wzrost 14,7% zaliczyła spółka Novavis, następnie tylko 4% Grodno i trzecią spółką, której wartość wzrosła na przestrzeni ostatniego miesiąca jest 01Cyberaton (2,4%). Indeksy pozostałych  4 spółek „zaliczyły” niewielkie straty (m/m). SunEX zanotowała jedne z mniejszych spadków wartości w porównaniu z miesiącem poprzednim 2,9%.

Spadek wartości na poziomie 8,3% zanotowała spółka Photon Energy. Konsorcjum Photon Energy i RenCraft zrealizowało zlecenie od koszalińskiego przedsiębiorstwa wodociągowego na wybudowanie elektrowni PV o mocy 0,85 MW, która została w całości sfinansowana przez klienta. Spółka zależna Photon Energy Engineering Australia zrealizowała pierwszy w swoim portfelu hybrydowy projekt polegający na budowie farmy PV pracującej razem z bateryjnym magazynem energii. Inwestycja ta została zrealizowana na wyspie położonej miedzy Australią a Nową Zelandią. Podobną stratę 8,2% (m/m) „zaliczył” Columbus Energy, który przejął kolejne duże projekty o mocy 60 MW i 30 MW, oraz przejął 100% udziałów spółki realizującej projekt farmy PV o mocy 14 MW. Najmniejszy miesięczny spadek (1%) zanotował ML System, który oprócz swojej głównej działalności, jaką jest produkcją modułów i pilotażem w produkcji ogniw chce jeszcze w tym roku uruchomić produkcję szyb z powłoką kwantową Quantum Glass. Na rynek komercyjny wprowadzić ten produkt ma pomóc producent szyb koncern Pilkington.

Rynek farm fotowoltaicznych w Polsce zaczął się bardzo rozrastać i coraz więcej firm próbuje swoich sił w tym właśnie sektorze. Firmami z indeksu IEO_PV, które mają w swoim portfelu własne farmy PV i budują kolejna są: Columbus Energy, Photon Energy, 01Cyberaton, Novavis. Przyczyną tego rozwoju są aukcje OZE ogłaszane przez prezesa URE, które niewykluczone, że jeszcze w tym roku się odbędą, jako aukcje dodatkowe (po aukcjach czerwcowych) – Informację o prowadzonych rozmowach z Prezesem URE potwierdził podczas konferencji branżowej Wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Dzięki wygranym w aukcjach OZE wytwórca ma gwarancję sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie przez 15 lat. Więcej informacji wraz z prognozą rozwoju fotowoltaiki w Polsce w tym farm PV do 2025 roku znajduje się w corocznym raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, który od maja jest dostępny na stronie instytutu.

Przybywa nowych firm i spółek chcących zacząć działalność w branży PV, ale też takich, które postanowiły się przebranżowić. Część z nich w szybkim tempie zaczęła wchodzić na rynek i szukać środków na rozwój na giełdzie, analogicznie jak zrobiły to wcześniej firmy z indeksu IEO_PV. Dlatego analitycy IEO postanowili przeanalizować spółki z branży PV, które w ostatnim czasie zadebiutowały bądź mają w planach taki debiut na giełdzie. Analiza ta przełożyć się na poszerzenie koszyka spółek w indeksie IEO_PV, aby jeszcze bardziej reprezentatywny i lepiej przedstawiał koniunkturę na polskim rynku fotowoltaicznym. Zainteresowane spółki zapraszamy do kontaktu biuro@ieo.pl

 

Komentarze Prosper Capital

Zmierzające konsekwentnie w stronę 100 dolarów za baryłkę notowania ropy naftowej, a w ślad za tym drożejące niebotycznie ceny kontraktów na gaz ziemny oraz węgiel, od początku br. odpowiednio o +101 % i +136 %, powodują, że zainteresowanie inwestorów segmentem odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki, zeszło zdecydowanie na dalszy plan. W szczególności dotyczy to spółek z New Connect, gdzie podwyższona zmienność jest niejako wpisana w istotę funkcjonowania tego typu rynku, i to nie tylko w Polsce. Poza tym, nie można również abstrahować od faktu, że jesienna i następnie zimowa aura, przynajmniej na półkuli północnej nie najlepiej kojarzy z efektywnością energetyczną ze źródeł solarnych. Zeszłoroczna, trwająca praktycznie do dziś przecena wielu akcji związanych z rynkiem PV zaczęła się właśnie jesienią. 

Swój pokaźny udział w pogorszeniu klimatu inwestycyjnego wokół OZE/PV miała też sytuacja na Wyspach Brytyjskich, gdzie brak wiatru stał istotną przyczyną niezrównoważenia bilansu energetycznego, wywołując napięcia rynkowe po stronie podaży. Z kolei po drugiej, tj. kontynentalnej stronie Kanału La Manche, coraz otwarciej głoszony - nowy kryzys energetyczny - powoduje, że zapał do programu ,,Fit for 55” coraz bardziej wystyga. W obliczu zbliżającej się zimy priorytetem staje się pewność i stałość dostaw energii oraz ich przewidywalność cenowa. W przeciwnym razie protesty społeczne które we wrześniu przetoczyły się przez ulice Madrytu, mogą okazać się jedynie uwerturą do tego z czym rządy poszczególnych krajów UE będą musiały się wkrótce zmierzyć.

Tym bardziej, że to co nazywa się gazowym nieszczęściem Starego Kontynentu nie wydają się być na czele priorytetów Rosji, niemiej przyczyna tego wcale nie musi być (tylko) geopolityczna.
W Rosji u progu sezonu grzewczego odnotowuje się rekordowo wysokie zużycie gazu, a stan zapełnienia magazynów jest najniższy od 5 lat. Co spowodowane jest także niższymi niż zwykle dostawy energii z elektrowni wodnych. Jeśli więc na ten moment upatrywać czynników sprawczych ożywienia koniunktury w giełdowym sektorze PV, to przede wszystkim w tym, że jeśli tzw. twarde dno nie zostało jeszcze zaliczone, to jest już do niego coraz bliżej.

 

 

Spółki wchodzące w skład indeksu IEO_PV

Partnerzy

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Jesteśmy nowoczesnym, nie bankowym Domem Maklerskim, który umożliwia pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału w mądry i bezpieczny sposób. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, proponujemy naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania na rynku kapitałowym.

Prowadzimy emisję i dystrybucję starannie przygotowanych papierów wartościowych, takich jak: akcje, obligacje oraz certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz zarządzamy strukturą agentów (AFI), którzy oferują swoim klientom usługi Domu Maklerskiego.

Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowanie IPO

biuro@pcdm.pl
22 201 11 30
www.pcdm.pl
IPO: https://www.pcdm.pl/oferta/emisje-akcji/


end faq

Zainteresowanych usługami IPO, związanymi z wprowadzaniem spółki na giełdę prosimy o kontakt:

biuro@ieo.pl

Pin It
{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}