Autorski wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaicznego
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej, analizując niezwykle prężnie rozwijający się rynek fotowoltaiczny, stworzył pierwszy, autorski indeks giełdowy IEO_PV. Indeks ten skupia w sobie notowania spółek PV działających na giełdach NewConnect oraz na głównym parkiecie GPW. Jest to prosty i przejrzysty wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaiki w Polsce.


Indeks IEO_PV obejmuje notowania od początku 2019 roku, kiedy to wyraźnie zauważalny stał się „giełdowy boom” spółek fotowoltaicznych. W skład IEO_PV wchodzą cztery firmy notowane na giełdzie NewConnect: Columbus Energy, Photon Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz trzy spółki notowane na rynku głównym GPW: ML System, Sunex i Grodno. Indeks IEO_PV jest aktualizowany codziennie wraz z nowymi notowaniami na GPW i opatrzony jest comiesięcznym (na koniec każdego miesiąca) komentarzem IEO oraz Partnerów.  

Komentarz Luty

Komentarze IEO

Wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaicznego w styczniu był stabilny. Wartość indeksu po lekkiej zwyżce na samym początku roku ustabilizowała się na poziomie porównywalnym z wartościami indeksu z początku grudnia. Nadal są to wysokie wartości biorąc pod uwagę chociażby wartości z początku 2020 roku. Na przykład średnia wartość wskaźnika w styczniu 2021 (19 966,40) była dwa i pół razy wyższa w porównaniu do stycznia 2020. Pomimo kolejnej fali pandemii i panujących obostrzeń wskaźnik na koniec pierwsze miesiąca Nowego Roku utrzymuje się na dobrym, stabilnym poziomie z grudnia ub. roku.

Akcje większości spółek znajdujących się w koszyku indeksu IEO_PV również zachowywały się w styczniu stabilnie. ML System, Sunex, Photon Energy i Novavis nie zanotowały większych spadków ani wzrostów w pierwszym miesiącu 2021 roku. Natomiast Columbus Energy, 01Cyberaton oraz Grodno zanotowały spadki. Spółka Grodno podała, że na spadek wartości sprzedaży w styczniu wpływ miały niższe przychody w obszarze fotowoltaiki i kabli. Spółka ocenia, że na niższą sprzedaż w segmencie PV wpłynęły gorsze niż przed rokiem warunki pogodowe, które wstrzymały część realizacji, a także zakończenie w grudniu ostatniej edycji programu dotacji dla prosumentów „Mój Prąd”.

Wyzwaniem tegorocznym będzie pobicie wyników z roku ubiegłego. Moc zainstalowana w całej fotowoltaice na koniec 2020 roku wyniosła 3,7 GW (wzrost o niemal 2.2 GW osiągnięta w ok 70% dzięki prosumentem). Prężnie działają deweloperzy projektów fotowoltaicznych, którzy w br. mają szansę przygotować nawet większą liczbę projektów niż w ubiegłym i przejąć częściowo spodziewany pewien spadek aktywności na rynku prosumenckim. Zgodnie z danymi podanymi przez największych operatów systemów dystrybucyjnych tylko w IV kwartale 2020 roku wydano prawie 900 warunków przyłączenia dla projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 1,8 GW. To kolejny rekord pod względem ilości wydanych warunków przyłączenia do sieci.

Dobre perspektywy dla segmentu farm fotowoltaicznych na kolejne miesiące wynikają m.in. z korzystnej perspektywy regulacyjnej w tym z opublikowania na koniec stycznia nowej wersji nowelizacji ustawy o OZE, która ma przedłużyć funkcjonowanie systemu aukcyjnego do 2026 roku i znieść obowiązek kontestowania farm o mocy do 1 MW (co obniży koszty i przyspieszy procedury deweloperskie).  Dobrze przez rynek zostało przyjęte grudniowe rozporządzenie Rady Ministrów o wolumenach aukcyjnych na 2021 rok., które gwarantuje zakup energii z co najmniej 1,8 GW nowych źródeł PV. Z pewnością w 2021 roku koszyk IEO_PV powiększy się o firmy z tego segmentu.

Referencyjny energetyczny indeks giełdowy WIG-Energia w styczniu notował wyższe wartości niż w grudniu i jednocześnie najwyższe od 5 miesięcy. Ostatnio WIG-Energia osiągnął taki poziom wartości indeksu w lipcu 2020 roku. Z pewnością na poprawiające się wyniki WIG-Energia w grudniu i styczniu ma włączenie z końcem listopada ub. roku w skład indeksu Photon i ML System.  

 

Komentarze Prosper Capital

Styczeń to taki chyba najdziwniejszy z giełdowych miesięcy w roku. W którym jedną nogą tkwi się jeszcze w zeszłorocznej rzeczywistości, gdyż na parkiet napływają informacje o grudniowej aktywności z makroekonomicznego otoczenia rynku, a drugą nogą z większą lub mniejszą pewnością kroczy się naprzód. Pod koniec stycznia dowiedzieliśmy się, że najważniejszy wskaźnik aktywności polskiej gospodarki, czyli produkt krajowy brutto skurczył się w 2020 r. o –2,8 %. Jest to wprawdzie pierwszy minusowy rok od czasów recesji transformacyjnej z lat 1990 – 1991, lecz skala tego spadku na tle innych dotkniętych skutkami pandemii krajów jest doprawdy niewielka. Niemniej, jeśli jest niewielka, to i efekt tzw. niskiej bazy (poza lockdownowym II kw.) będzie dość płytki. Innymi słowy na samej ,,statystyce” za wiele z PKB w 2021 r. raczej się nie wypracuje. W tej sytuacji również uczestnicy obrotu giełdowego będą bacznie przyglądać się spółkom jak sobie radzą z niełatwą przecież, bo ciągle niestety pandemiczną rzeczywistością.

Nie inaczej będzie w przypadku spółek fotowoltaicznych, można nawet powiedzieć, że w 2021 r. poprzeczka zawieszona jest dla nich nieco wyżej niż w przypadku znakomitej ,,reszty” spółek. Rynek będzie skrupulatnie rozliczał tę branżę z zaufania, jakiego udzielił je giełdowym przedstawicielom w 2020 r. W oczekiwaniu, że znajdzie się ona m.in. w ,,jakościowej” awangardzie sektora OZE. Tego, który zgodnie z przyjętą (2 lutego br.) przez rząd polityką energetyczną kraju ma do końca tej dekady mieć nie mniej niż 23 % udział w końcowym zużyciu energii brutto. Po pierwszy miesiącu br. na siedem spółek, które wchodzą w skład indeksu IEO_PV trzy zakończyły styczeń na minusie (tj. Columbus: –20,4%, Grodno: –8,4%, Novavis: –1,9%), a cztery na wyraźnym plusie (tj. Sunex: +32,9%, Photon Energy: +17,3%, ML System: +4,5% i 01Cyberton: +3,4%).

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę to, że dwucyfrowy spadek kursu Columbusa ma podłoże głównie ,,ilościowe”, czyli związane z wprowadzeniem znacznej ilości nowych akcji do obrotu, zaś w przypadku Grodna, fotowoltaika to wprawdzie ważny, lecz nie jedyny obszar aktywności, to widzimy, że początek 2021 r. nie jest zatem zły. Tym niemniej wyzwania i inwestorzy czekają. Zespół Analiz Prosper Capital Dom Maklerski SA   

 

Spółki wchodzące w skład indeksu IEO_PV

Partnerzy

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Jesteśmy nowoczesnym, nie bankowym Domem Maklerskim, który umożliwia pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału w mądry i bezpieczny sposób. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, proponujemy naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania na rynku kapitałowym.

Prowadzimy emisję i dystrybucję starannie przygotowanych papierów wartościowych, takich jak: akcje, obligacje oraz certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz zarządzamy strukturą agentów (AFI), którzy oferują swoim klientom usługi Domu Maklerskiego.

Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowanie IPO

biuro@pcdm.pl
22 201 11 30
www.pcdm.pl
IPO: https://www.pcdm.pl/oferta/emisje-akcji/


end faq

Zainteresowanych usługami IPO, związanymi z wprowadzaniem spółki na giełdę prosimy o kontakt:

biuro@ieo.pl

Pin It
{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}