Autorski wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaicznego
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej, analizując niezwykle prężnie rozwijający się rynek fotowoltaiczny, stworzył pierwszy, autorski indeks giełdowy IEO_PV. Indeks ten skupia w sobie notowania spółek PV działających na giełdach NewConnect oraz na głównym parkiecie GPW. Jest to prosty i przejrzysty wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaiki w Polsce.

Indeks IEO_PV obejmuje notowania od początku 2019 roku, kiedy to wyraźnie zauważalny stał się „giełdowy boom” spółek fotowoltaicznych. W skład IEO_PV wchodzą cztery firmy notowane na giełdzie NewConnect: Columbus Energy, Photon Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz trzy spółki notowane na rynku głównym GPW: ML System, Sunex i Grodno. Indeks IEO_PV jest aktualizowany codziennie wraz z nowymi notowaniami na GPW i opatrzony jest comiesięcznym (na koniec każdego miesiąca) komentarzem IEO oraz Partnerów.  

Komentarze IEO

Komentarz do wskaźnika koniunktury IEO_PV rynku fotowoltaczego w październiku ‘2020

W październiku głównym graczem na giełdzie okazała się druga fala pandemii. W pierwszym miesiącu pierwszej fali pandemii wskaźnik IEO_PV spadł o 58%. Obecnie, zgodnie z przewidywaniami, główne indeksy obniżyły swoje notowania i tak też było w przypadku wskaźnika IEO_PV, który w ciągu miesiąca obniżył się o 39%. W tym samym czasie index WIG_ENERGIA spadł o 21% w stosunku do wartości z pierwszego października. Różnica między tymi trendami spowodowana jest m.in. strukturą spółek fotowoltaicznych i ich polityką dywidendową podporządkowaną w dużej mierze rozwojowi tych spółek. W dobie kryzysu inwestorzy wybierają mniej ryzykowne lokalizacje kapitału, opierającą się na sprawdzonych i długo działających spółkach. Nie jest zatem zaskoczeniem, że wysokie notowania spółek fotowoltaicznych spotykają się z większą korektą, ale liczy się aktywność firm już po wejściu w stan pandemii, a tu fotowoltaika już na wiosnę udowodniła, że ze wszystkich technologii energetycznych  jest najbardziej odporna na wirusa.

We wskaźniku IEO_PV najmniejsze straty odnotowały Photon Energy NV, oraz ML System SA, które też były najaktywniejsze w październiku i ogłosiły najwięcej inwestycji na rynkach zagranicznych, ugruntowując w ten sposób swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Największe spadki zaliczył natomiast Columbus Energy SA, który jednak ogłosił w tym czasie, że zwiększył swój portfel wykupionych projektów fotowoltaicznych i zawarł umowę pożyczki z przeznaczeniem na dalsze inwestycje w branży PV.

Właściwą weryfikacją kondycji Polskich firm fotowoltaicznych i tego jak poradziły sobie w czasie pandemii będzie listopad, w którym będą one ogłaszały podsumowanie III kwartału. Wstępne raporty ML System SA, GRODNO SA i Columbus Energy SA wykazują znaczny wzrost z przychodów ze sprzedaży oraz wzrost skonsolidowanych wyników EBIDTA w stosunku rok do roku. Jeśli uda się uniknąć lockdownu i podobne pozytywne informacje napłyną od pozostałych spółek, w listopadzie powinniśmy zaobserwować powolne odrabianie strat na giełdzie spowodowanych drugą falą pandemii, a wkrótce potem mogą przyjść kolejne maksima. Taką tezę potwierdza referencyjny światowy indeks fotowoltaiczny MAC (w koszyku dominują spółki amerykańskie, ale są też europejskie), który w  październiku zatrzymał spadek i ostatecznie odnotował wzrost o 6,5% m/m.

Komentarze Partnerów 

Zasadniczych przyczyn obserwowanej zwyżki cen szkła solarnego, poniekąd kontrastującej z osłabieniem się popytu na ogniwa, upatrywałbym w geografii tego przemysłu, a ściślej jego pirenejskiej koncentracji. Trzeba pamiętać, że wiodący w skali świata producent (przezroczystego) szkła fotowoltaicznego, czyli firma Onyx Solar znajduje się właśnie w Hiszpanii. Będącej pierwszym krajem w Europie, w którym liczba zachorowań na COVID-19 przekroczyła milion osób.

Obawy związane z lockdownem, zatem ponownym zerwaniem się branżowych łańcuchów dostaw skutkują wzmożonym popytem na szkło solarne. Pod koniec października premier Pedro Sanchez wprowadził stan wyjątkowy, gdyż w tylko ten sposób mógł przejąć od Wspólnot Autonomicznych pełnię kompetencji w sprawach sanitarno – epidemiologicznych. Konstytucyjny okres takiej centralizacji może potrwać dwa tygodnie, aby go przedłużyć (np. do maja 2021 r. jak pragnie tego Madryt) potrzebna będzie akceptacja w Kortezach, a z tą może być różnie. Kwestie te powinno zatem znacząco wpłynąć na dalsze kształtowanie się cen szkła fotowoltaicznego. Natomiast w dłuższej perspektywie, nie tylko rzeczona firma z regionu Kastylii i Leon będzie beneficjantem dynamicznie rosnącego na świecie popytu na zintegrowane z budynkami produkty fotowoltaiczne.

Wojciech Szymon Kowalski
Główny Analityk Prosper Capital Dom Maklerski SA

 

Spółki wchodzące w skład indeksu IEO_PV

Partnerzy

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Jesteśmy nowoczesnym, nie bankowym Domem Maklerskim, który umożliwia pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału w mądry i bezpieczny sposób. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, proponujemy naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania na rynku kapitałowym.

Prowadzimy emisję i dystrybucję starannie przygotowanych papierów wartościowych, takich jak: akcje, obligacje oraz certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz zarządzamy strukturą agentów (AFI), którzy oferują swoim klientom usługi Domu Maklerskiego.

Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowanie IPO

biuro@pcdm.pl
22 201 11 30
www.pcdm.pl
IPO: https://www.pcdm.pl/oferta/emisje-akcji/


end faq

Zainteresowanych usługami IPO, związanymi z wprowadzaniem spółki na giełdę prosimy o kontakt:

biuro@ieo.pl

Pin It

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}