Autorski wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaicznego
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej, analizując niezwykle prężnie rozwijający się rynek fotowoltaiczny, stworzył pierwszy, autorski indeks giełdowy IEO_PV. Indeks ten skupia w sobie notowania spółek PV działających na giełdach NewConnect oraz na głównym parkiecie GPW. Jest to prosty i przejrzysty wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaiki w Polsce.

Indeks IEO_PV obejmuje notowania od początku 2019 roku, kiedy to wyraźnie zauważalny stał się „giełdowy boom” spółek fotowoltaicznych. W skład IEO_PV wchodzą trzy firmy notowane na giełdzie NewConnect: Columbus Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz cztery spółki notowane na rynku głównym GPW: ML System, Photon Energy, Sunex i Grodno. Indeks IEO_PV jest aktualizowany codziennie wraz z nowymi notowaniami na GPW i opatrzony jest comiesięcznym (na koniec każdego miesiąca) komentarzem IEO oraz Partnerów. 

Komentarz Maj

Komentarze IEO

W kwietniu 2021 roku wartość indeksu IEO PV zmalała o prawie 12% w stosunku do marca br., natomiast w porównaniu z 1 stycznia 2021 r. wzrosła o zaledwie 1,8%. Sytuacja ta pokazuję fluktuację wyceny firm sektora fotowoltaicznego w Polsce przez rynki. Po spadku indeksu początkiem roku, w lutym zaczął z powrotem wzrastać by z końcem kwietnia zbliżyć się do poziomu z początku roku 2021. W poszukiwaniu nowych obszarów i impulsów do wzrostu fotowoltaika oczekuje na wdrożenie dyrektywy o OZE, która wyprowadzi branżę z okresu niepewności regulacyjnej w jakiej tkwi od stycznia.

Patrząc w szerszej perspektywie indeks polskiej branży fotowoltaicznej ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do globalnego indeksu MAC dla światowej branży fotowoltaicznej. Indeks MAC po niewielkich wahaniach na początku roku i lekkim wzroście systematycznie spada od lutego. Spadek ten wyniósł prawie 21% w porównaniu do 1 stycznia 2021 roku. Natomiast biorąc pod uwagę miesiąc wcześniejszy spadek ten wyniósł ponad 8% (więcej o indeksie MAC w komentarzu podsumowującym cały 2020 rok – link). Względną wysokość indeksu IEO_PV w kwietniu, na tle bieżącego roku pokazano na wykresie poniżej.

Bazowy indeks giełdowy WIG-Energia w skład którego wchodzą największe firmy energetyczne od kwietnia zaczął dynamicznie wzrastać (o 29% w porównaniu do marca br.). Natomiast odnosząc się do początku roku 2021 wzrost ten wyniósł aż 41%. Sytuacja ta wynikła z zapowiedzi rządowego projektu restrukturyzacji energetyki zakładającego wydzielenie aktywów węglowych. Na w skutek tego akcje największych koncernów i firm węglowych zaczęły piąć się w górę.

Miesiąc kwiecień dla spółek fotowoltaicznych wchodzących w skład indeksu IEO_PV upłynął pod znakiem spadków wartości akcji dla większości z nich. Mimo opadającej kolejnej fali COVID-19 nawet największe z nich zaliczyły w trakcie miesiąca spadek. Przykładem może być Columbus Energy, który końcem kwietnia otrzymał pozytywną decyzje od Prezesa UOKiK w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce Vortex Energy – Obrót. Wzbogacił również swój portfel farm fotowoltaicznych o kolejne 2 800 MW, ale nie pozwoliło to na wejście w trend wzrostowy. Firma Grodno jako nieliczna odnotowała niewielki wzrost w trakcie miesiąca.

Dalszą ekspansję fotowoltaiczną planują kolejne firmy chcące wejść na giełdę lub te, które właśnie na nią weszły. W kwietniu na parkiecie NewConnect zadebiutowała spółka Stilo Energy S.A. zajmująca się kompleksowo instalacjami fotowltaicznymi dla gospodarstw domowych, biznesu i rolników. Spółka wprowadziła około 1,24 mln akcji i zapewniła, że będzie chciała przejść na główny rynek GPW. Kolejną spółką, która mocno planuje w najbliższej przyszłości wejście na giełdę jest QNA Technology w która zaangażowany jest fundusz Kvarko. Firma ta specjalizuje się w syntezie oraz inżynierii powierzchni półprzewodnikowych kropek kwantowych, które mogą zrewolucjonizować szereg sektorów rynkowych w tym sektor fotowoltaiczny.     

 

Komentarze Prosper Capital

Tygodniowe zablokowanie Kanału Sueskiego, jednej z głównych, choć nader wąskich arterii światowego handlu, przez osadzony na mieliźnie kontenerowiec Ever Given, to z jednej strony jeszcze jeden przysłowiowy kij w szprychy globalnej logistyki, lecz z drugiej kolejny asumpt do przemyśleń na temat koniecznego przyśpieszenia w zakresie reindustrializacji UE i Zachodu w ogóle. Reindustrializacji dodajmy, w którą znakomicie może się też wpisać krajowy przemysł fotowoltaiczny. Będący przedstawicielem innowacyjnej gałąź ,,autonomicznego” przemysłu, zatem takiego, który w przeciwieństwie do innych industrialnych obszarów naszej gospodarki, nie tylko jest dobrze skomunikowany jako podwykonawca, ale na miejscu akumuluje gros wypracowanej wartości dodanej.

Przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat udział Unii Europejskiej w światowej produkcji modułów PV skurczył się z ok. 1/3 do zaledwie 5 % – 6 %. W tych pozostałych kilku procentach ok. 10 % przypada na Polskę, a to oznacza, że przyczółek jest i to dość solidny, który należy rozwijać. Tym bardziej, że wg Solar Power Europe pod względem przyrostu mocy w PV w 2020 r. jesteśmy już czwartym rynkiem fotowoltaicznym w UE (po Niemczech, Holandii i Hiszpanii).

Sygnały napływające od rodzimych przedstawicieli branży PV, a zwłaszcza deweloperów, wskazują, że wstrzymanie ruchu na Kanale Sueskim do jakiego doszło pomiędzy 23 a 29 marca, to dodatkowy cios do i tak zauważalnych utrudnień. Już teraz bowiem widać, że w tym roku będzie sporo opóźnień w zakresie realizowanych inwestycji z drugiego na trzeci lub nawet czwarty kwartał. Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego roku pojawiły się poważne ogólnoświatowe problemy z kontenerami, a potem przyszły jeszcze trwające do teraz trudności z zaopatrzeniem, np. w deficytową i drożejącą stal. Co z kolei jest następstwem lockdownowych decyzji o wygaszaniu wielkich pieców hutniczych.

Jeśli czegoś brakuje, to ponosi się koszty. Albo w formie przestojów/opóźnień za które trzeba płacić lub/i w postaci wyższego nakładu związanego z zaopatrzeniem. Jakby zatem na to nie patrzeć ,,czas to pieniądz”.   

 

Spółki wchodzące w skład indeksu IEO_PV

Partnerzy

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Jesteśmy nowoczesnym, nie bankowym Domem Maklerskim, który umożliwia pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału w mądry i bezpieczny sposób. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, proponujemy naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania na rynku kapitałowym.

Prowadzimy emisję i dystrybucję starannie przygotowanych papierów wartościowych, takich jak: akcje, obligacje oraz certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz zarządzamy strukturą agentów (AFI), którzy oferują swoim klientom usługi Domu Maklerskiego.

Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowanie IPO

biuro@pcdm.pl
22 201 11 30
www.pcdm.pl
IPO: https://www.pcdm.pl/oferta/emisje-akcji/


end faq

Zainteresowanych usługami IPO, związanymi z wprowadzaniem spółki na giełdę prosimy o kontakt:

biuro@ieo.pl

Pin It
{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}