Komentarze indeksu PV
  • English (UK)
  • pl-PL

Komentarze indeksu PV

Pomiędzy styczniem a lipcem - IEO_PV, czyli autorski wskaźnik fotowoltaicznej koniunktury Instytutu Energetyki Odnawialnej zyskał +0,11 %. Oznacza to, że aktualnie znajduje się on w trendzie bocznym, zatem wyczekującym lub jak kto woli poprzedzającym obrany docelowo kierunek.

Stabilizacja i wyczekiwanie na nowe regulacje klimatyczne i nowe otwarcie w energetyce

W lipcu Indeks koniunktury branży fotowoltaicznej IEO_PV, pomimo niewielkiego spadku na koniec miesiąca, kształtował się na stabilnym poziomie. Wartość indeksu IEO PV spadła o zaledwie 0,7% w stosunku do czerwca, wyhamowując silny trend spadkowa z okresu od połowy kwietnia do połowy czerwca.  W porównaniu z początkiem roku 2021 r. łączny  spadek wartości indeksu wynosi 11,7%. Stabilizacja mogła wynikać z rozpoczęcia naboru do programu Mój Prąd 3.0, który zaczął się z początkiem miesiąca oraz poselskim projektem zmian w ustawie o OZE w zakresie rozliczenia prosumentów  bez opustu (1:1) dla energii czynnej, z ponoszeniem kosztów dystrybucji (w połowie miesiąca wystąpiło nagłe i krótkotrwałe odbicie  w postaci „piku” o wartości 10%).

Po znakomitym dla sektora PV 2020 r., światowa, ale też i polska branża fotowoltaiczna (oraz skupieni wokół niej inwestorzy) weszła w 2021 w wyśmienitych nastrojach. Były one tym bardziej uzasadnione, że po obu stronach Atlantyku sektor solarny otrzymał bardzo poważne wsparcie instytucjonalne. Zarówno w osobie nowo wybranego, proekologicznie nastawionego prezydenta USA, jak i dzięki zapowiedziom niezłomnej, a przy tym jeszcze bardziej ambitnej niż uprzednio sądzono realizacji ,,zielonych celów” przez Unię Europejską.

W czerwcu 2021 roku wartość indeksu IEO PV spadła o ponad 15,5% w stosunku do maja br. W porównaniu z początkiem roku 2021 r. nastąpił również spadek wartości o blisko 11%. Pomimo stabilizującej się sytuacji w maju, której wartość kształtowała się niewiele, ale mimo wszystko nad pozycją „zero” w czerwcu nastąpił spadek. Krzywa indeksu zmierza w dalszym ciągu w dół natomiast sytuacja tak może się odwrócić zważywszy na początek naborów (od 1 lipca) do programu Mój Prąd 3.0, jednakże tak przesłanka nie musi się spełnić.

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}