O nas
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza/think tank i jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce posiadającym głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej: energia słoneczna, biogaz, biomasa, energia wodna, energia wiatrowa, planowanie energetyczne, poczynając od polityki energetycznej i prawa, analiz ekonomicznych i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych.

IEO ma też bardzo duże doświadczenie w uczestniczeniu w charakterze doradcy biznesowego (due-diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej realizowanych przez firmy i samorządy oraz w projektach realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej.

IEO od 2009 roku prowadzi studia podyplomowe „Inwestycje w odnawialne źródła energii” oraz szkolenia i konferencje z zakresu technologii, rynku, ekonomiki i prawa OZE dla krajowych przedsiębiorstw energetycznych (np. PGE, PKP Energetyka), komunalnych, finansowych (Alior Bank, BGŻ, ZBP) oraz zagranicznych (izby gospodarcze w Niemczech, we Francji oraz firmy energetyczne).

Ponadto, w ramach swoich prac IEO zrealizował szereg ekspertyz na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych instytucji rządowych oraz projekty komercyjne dla klientów biznesowych.

Zobacz relację ze spotkania z okazji jubileuszu XV-lecia Instytutu Energetyki Odnawialnej na terenie Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin