O nas
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza/think tank i jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce posiadającym głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej: fotowoltaika, biogaz, biomasa, energia wodna, energia wiatrowa, kolektory słoneczne, planowanie energetyczne, poczynając od polityki energetycznej i prawa, (opracował założenia do systemu zielonych certyfikatów i systemu aukcyjnego), prognoz cen i taryf energii elektrycznej, umów PPA, analiz ekonomicznych i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych. W sposób ciągły monitoruje rynek OZE oraz działania administracji państwowej w formule „watchdog”.

IEO ma też bardzo duże doświadczenie w uczestniczeniu w charakterze doradcy biznesowego (due-diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej realizowanych przez firmy i samorządy oraz w projektach realizowanych w programach badawczych UE.

IEO prowadzi studia podyplomowe, szkolenia i konferencje z zakresu technologii, rynku, ekonomiki i prawa OZE dla krajowych przedsiębiorstw energetycznych (np. PGE, PKP Energetyka), komunalnych, finansowych (Alior Bank, BGŻ, mBank, ZBP) oraz zagranicznych (izby gospodarcze w Niemczech, we Francji oraz firmy energetyczne).

IEO zrealizował kilkadziesiąt ekspertyz i analiz nt. rynku energii, modeli biznesowych w energetyce odnawialnej oraz analiz ekonomicznych i prognoz dla instytucji rządowych, publicznych, Komisji Europejskiej oraz dla klientów biznesowych oraz dziesiątki międzynarodowych i krajowych programów badawczych. Od dziewięciu lat IEO wydaje coroczny raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies