Kontakt
  • English (UK)
  • pl-PL

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

Biuro w Warszawie i adres korespondencyjny:
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
tel/fax. 22 825 46 52, 22 875 86 78
e-mail: biuro@ieo.pl
Dane do faktury

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
Fletniowa 47B, 03-160 Warszawa
NIP 524-24-00-349
Nr rachunku bankowego: 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies