Oferta
 • English (UK)
 • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej działając od 2001 roku,  na polskim i europejskim rynku energii odnawialnej, specjalizuje się w przygotowaniu analiz ekonomicznych, raportów rynkowych, monitoringu rynku i działań legislacyjnych z zakresu:   energetyki fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, kotłów na biomasę, biogazowni w następującym zakresie: 


 • Opracowania i szczegółowe analizy dotyczące stanu rozwoju rynku OZE w Polsce i w Europie.
 • Realizacja w imieniu inwestorów na różnych etapach procesów przedinwestycyjnych i inwestycyjnych.
 • Przygotowanie studiów wykonalności instalacji OZE – dla przedsiębiorstw i samorządów.
 • Weryfikacja studiów wykonalności i programów funkcjonalno-użytkowych.
 • Prowadzenie, rozwijanie, aktualizowanie oraz analizowanie bazy danych inwestycji OZE, w tym inwestycji fotowoltaicznych.
 • Prowadzenie, rozwijanie oraz aktualizowanie bazy danych producentów i dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych oraz prowadzenie analiz porównawczych (benchmark technologiczny).
 • Doradztwo i pomoc w przygotowaniu inwestycji poprzez:
  • Przygotowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego;
  • Doradztwo w negocjacjach z instytucjami finansującymi;
  • Raporty – ocena oddziaływania instalacji fotowoltaicznych na środowisko;
  • Opracowanie programów komputerowych i arkuszy kalkulacyjnych, kalkulacji zysków energetycznych oraz analiz opłacalności ekonomicznej inwestycji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców - instalatorów i producentów systemów OZE;
  • Przygotowanie inwestorów do aplikacji po środki, korzystanie z systemów wsparcia (np. zielonych certyfikatów) oraz skutecznego udziału w aukcjach na dostawy energii elektrycznej z OZE w latach 2016 – 2030;
  • Prognozy produktywności i optymalizacji mocy elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych w kontekście zapewnienia minimalnego wymogu gwarancji wydajności elektrowni w okresie 3-letnim i 15-letnim w ustawie o OZE.
 • Organizacja  i przeprowadzanie dedykowanych webinariów szkoleniowych nt. kluczowych uwarunkowań OZE.
 • Organizacja  i prowadzenie studiów podyplomowych „Inwestycje w odnawialne źródła energii: generacja rozproszona i prosumencka”.
 • Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskich konferencji.
 • Formułowanie strategii rozwojowej dla sektora OZE oraz koordynowanie kampanii na rzecz realizacji postulatów sektora.
 • Realizacja ekspertyz dla rządu i instytucji publicznych (pełna lista ekspertyz jest dostępna na stronie internetowej IEO w zakładce „Raporty”).
Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin