Oferta
 • English (UK)
 • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej działając od 2001 roku, na polskim i europejskim rynku energii odnawialnej, specjalizuje się w przygotowaniu analiz ekonomicznych, prognoz cen energii, raportów rynkowych, monitoringu rynku i działań legislacyjnych, doradztwie oraz przeprowadzaniu szkoleń z zakresu: fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, kotłów na biomasę, biogazowni.

Aktualnie działalność Instytutu skupia się głównie na nowym systemie aukcji OZE – Instytut oferuje wsparcie dla inwestorów i deweloperów na każdym etapie przygotowania projektu do aukcji OZE oraz dalszej realizacji projektu. Ponadto, IEO dysponuje bazami danych projektów fotowoltaicznych, które mogą wziąć udział w kolejnych aukcjach, czy też bazami firm, które wygrały dotychczasowe aukcje.

Poza tym, IEO szeroko współpracuje z branżą ciepłowniczą m.in. w zakresie realizacji inwestycji w OZE w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, prowadzące do uzyskania statusu efektywnych systemów ciepłowniczych wg dyrektywy o efektywności energetycznej.

Kolejnym bardzo istotnym (z punktu widzenia bezpośredniego wpływu na odbiorców energii)  obszarem działalności IEO jest opracowanie prognozy kosztów dla polskiego przemysłu energetycznego (prognozy cen energii) oraz aktualizacja prognozy zawierająca m.in.:

 • analizy cen energii elektrycznej i czynników kształtujących bieżące trendy we wszystkich segmentach rynku
 • monitoring prac legislacyjnych w UE, rządowych polityk, strategii i regulacji oraz decyzji inwestycyjnych mogących potencjalnie wpłynąć na przyszłe ceny energii elektrycznej
 • oceny skutków proponowanych regulacji i strategii pod kątem przyszłego wpływu na ceny energii elektrycznej z wykorzystaniem autorskiego modelu IEO
 • analizy danych statystycznych dotyczących rynku polskiego wraz z benchmarkiem na tle rynków europejskich

Aktualnie dostępne są następujące opracowania Instytutu:Zasadnicza działalność IEO skupia się na następujących działaniach:

 • Opracowania i szczegółowe analizy dotyczące stanu rozwoju rynku OZE w Polsce i w Europie.
 • Realizacja w imieniu inwestorów na różnych etapach procesów przed inwestycyjnych i inwestycyjnych.
 • Przygotowanie studiów wykonalności instalacji OZE – dla przedsiębiorstw i samorządów.
 • Weryfikacja studiów wykonalności i programów funkcjonalno-użytkowych.
 • Prowadzenie, rozwijanie, aktualizowanie oraz analizowanie bazy danych inwestycji fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym – zobacz bazę
 • Prowadzenie, rozwijanie oraz aktualizowanie bazy danych producentów i dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych oraz prowadzenie analiz porównawczych (benchmark technologiczny) – zobacz bazę
 • Doradztwo i pomoc w przygotowaniu inwestycji poprzez:
  • Przygotowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego;
  • Doradztwo w negocjacjach z instytucjami finansującymi;
  • Raporty – ocena oddziaływania instalacji fotowoltaicznych na środowisko;
  • Opracowanie programów komputerowych i arkuszy kalkulacyjnych, kalkulacji zysków energetycznych oraz analiz opłacalności ekonomicznej inwestycji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców - instalatorów i producentów systemów OZE;
 • Przygotowanie inwestorów do aplikacji po środki, korzystanie z systemów wsparcia oraz skutecznego udziału w aukcjach na dostawy energii elektrycznej z OZE w latach 2016 – 2030;
 • Prognoza produkcji energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej.
 • Organizacja i przeprowadzanie dedykowanych webinariów szkoleniowych nt. kluczowych uwarunkowań OZE.
 • Organizacja  i prowadzenie studiów podyplomowych „Inwestycje w odnawialne źródła energii”.
 • Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskich konferencji.
 • Formułowanie strategii rozwojowej dla sektora OZE oraz koordynowanie kampanii na rzecz realizacji postulatów sektora.
 • Realizacja ekspertyz dla rządu i instytucji publicznych (pełna lista ekspertyz jest dostępna na stronie internetowej IEO w zakładce „Raporty”).


   
Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin