Doradca techniczny w procesie budowy farmy fotowoltaicznej
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) oferuje usługę doradcy technicznego dla inwestorów ubiegających się o finasowanie farmy fotowoltaicznej.

Usługa obejmuje wykonanie raportów: wstępnego, okresowych i końcowych potwierdzających prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego farmy fotowoltaicznej na każdej fazie realizacji Projektu. Raport potwierdza prawidłowość i kompletność pozwoleń, umów i przyznanych decyzji dotyczących realizacji projektu. Zgodności założonych terminów i harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Budżetu Projektu, jak również prognozę produktywności opartą o scenariusz P90. Raportowanie obejmuje monitoring postępu robót budowlanych, zgodność stanu technicznego i finansowego projektu oraz wskazanie ryzyk i możliwych zagrożeń dla terminowej realizacji projektu. Raport końcowy przedstawiający ukończenie inwestycji, rozliczenie budżetu i pierwszą sprzedaż energii elektrycznej zgodną z warunkami wynikającymi z wygranej aukcji.

Dokładny zakres raportów zgodnie z wymaganiami banku. Cena do uzgodnienia.

Oferujemy także przygotowanie Raportu Prognozy Produktywności z Farmy Fotowoltaicznej

Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@ieo.pl

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Spółka z o.o.
Mokotowska 4/6 lok. 203
00-641 Warszawa
tel./fax:  + 22 8254652 / + 22 8758678
e-mail: biuro@ieo.pl                                   
www.ieo.pl          

 

Pin It

Cookies