Dane o rynku energii elektrycznej i ich wykorzystaniu w modelach biznesowych z OZE i magazynami energii
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej, śledząc dynamiczne zmiany na rynku energii elektrycznej, regularnie aktualizuje i udostępnia prognozy cen energii oraz analizy profili cen godzinowych oraz tzw. „kosztu profili” energii z OZE, stosowanych np. w systemie aukcyjnym lub w umowach PPA na zakup pasma(odcinka) energii z OZE.

Dane oparte są na informacjach dostarczonych przez ENTSO-E, stanowią kluczowe narzędzie dla zrozumienia obecnego stanu rynku, prognozowania jego przyszłych trendów na potrzeby analiz ekonomicznych w OZE, magazyny energii i tzw. „sector coupling”.                                                                                                             

Poniższy wykres, przedstawiający ceny energii elektrycznej w Polsce od początku 2019 roku do końca 2023, jest cennym zasobem dla każdego zainteresowanego funkcjonowaniem rynku energii. Dane o cenach energii zostały skonwertowane z Euro na PLN według kursu Narodowego Banku Polskiego, co zapewnia dokładność i wiarygodność prezentowanych informacji.

Statystyki i analizy profili i spreadów cenowych, które znajdują zastosowanie przy ocenie opłacalności magazynów energii oraz są istotne dla inwestorów w OZE, dostarczają szczegółowego wglądu w mechanizmy rynkowe i pozwalają na ocenę potencjalnych zysków oraz ryzyk. Prezentowany powyżej wykres nie tylko obrazuje historię cen, ale również może być narzędziem wspierającym strategiczne decyzje związane z inwestycjami i zarządzaniem portfelem energetycznym.

Instytut Energetyki Odnawialnej udostępnia  i aktualizuje dane oraz zapewnia, że wszystkie udostępnia dane, zestawienia, analizy są prowadzone z najwyższą starannością i rzetelnością, co czyni je nieocenionym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych rynkiem energii elektrycznej.

Więcej informacji związanych z tematem:

Pin It

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies