Studia podyplomowe
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej razem z Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza na studia podyplomowe „Energetyka Odnawialna dla biznesu: technologie, ekonomia, wdrożenia”. Jest to roczny program studiów realizowany w trybie weekendowym w Warszawie. Stworzony został z myślą o osobach działających w obszarze energetyki odnawialnej  chętnych lepiej poznać m.in. uwarunkowania ekonomiczne, potrzeby rynku redukcji kosztów energii, zasady sprzedaży energii z OZE na rynku komercyjnym.


Studia w szczególności skierowane są do:
  • inwestorów i developerów działających w obszarze energetyki rozproszonej
  • dostawców technologii i usług chcących lepiej poznać potrzeby inwestorów i ich uwarunkowania ekonomiczne
  • menedżerów odpowiedzialnych za redukcję kosztów energii w swoich firmach
  • przedstawicieli banków finansujących projekty energetyczne

Co nas wyróżnia?

  • zajęcia prowadzone w sposób interaktywny i praktyczny: analizy studiów przypadku, warsztaty, dyskusje i debaty
  • staranna analiza projektów w aspekcie rynkowym i finansowym
  • zastosowanie aktualnej wiedzy w praktyce deweloperskiej i w działaniu na rynku
  • nacisk na dwie obecnie najbardziej konkurencyjne technologie: fotowoltaiczną i wiatrową
  • poznanie i zrozumienie światowych i unijnych trendów w obszarze energetyki
  • w ramach zajęć na bieżąco przekazywane będą analizy i wyniki monitoringu wdrażania w Polsce dyrektywy o OZE (RED II), dyrektywy o rynku energii elektrycznej (wpływ na rynek OZE), realizacji rozporządzenia o zarządzaniu Unią Energetyczną (realizacja celów OZE) oraz prac nad nowymi wytycznymi o pomocy publicznej dla OZE

Program studiów

Programem zostaną objęte zagadnienia na dwóch poziomach: pierwszym jest poziom rynkowy, regulacyjny i technologiczny, drugim - poziom oceny opłacalności i praktycznej realizacji projektów inwestycyjnych.


  • Konkurencyjność technologii energetyki odnawialnej w wymiarze globalnym, krajowym i lokalnym - parametry techniczne, inwestycyjne i kosztowe;
  • Prognozy cen energii elektrycznej i taryf, zasady sprzedaży energii z OZE
  • Wpływ unijnych regulacji klimatycznych i postępująca ewolucja rynków energii - perspektywa klientów, państwa, firm, dostawców technologii, inwestorów korporacyjnych i niezależnych producentów energii;
  • Przenikanie nowej energetyki z innymi megatrendami i technologiami przyszłości: magazynami energii, cyfryzacją (technologiami smart, inżynierią i analizą danych, sztuczną inteligencją), markets coupling (elektromobilność i elektroogrzewnictwo – P2H) i decentralizacją systemów energetycznych i rynków energii;
  • Doświadczenia międzynarodowe
  • Ocena zasobów odnawialnych źródeł energii dla potrzeb planowania inwestycji
  • Wybór technologii: kryteria, skala, integracja z istniejącą infrastrukturą, symulacja wydajności i produktywności instalacji;
  • Sprzedaż i kontraktowanie – przegląd obecnych i planowanych regulacji, autoprodukcja, sprzedaż rynkowa na giełdzie, sprzedaż spółce obrotu (tzw. „trader”), bezpośrednia, komercyjna sprzedaż energii z OZE – umowy PPA
  • Finansowanie projektów: źródła finansowania, instrumenty finansowe, project finance, modele ESCO;
  • Modelowanie i analiza finansowa;
  • Etapy rozwoju projektów i zarządzanie projektami: przygotowanie, development, wykonawstwo, wymagania prawne i techniczne;
  • Studia przypadku, w szczególności inwestycji wiatrowych, fotowoltaicznych oraz hybryd w formule lokalnych grup bilansujących i spółdzielni energetycznych (renewable energy communities).

Skontaktuj się z nami:
dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap: kmichalowska@ieo.pl
biuro IEO: tel. 22 825 46 52Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


archiwum.ieo.pl


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies