Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Właściciele projektów farm wiatrowych mogliby się starać o rządowe wsparcie łącznie dla około 1 tys. MW nowych mocy. W przypadku małych instalacji słonecznych mówi się z kolei o 700 MW - ustaliła „Rzeczpospolita" w kilku źródłach zbliżonych do resortu.

Możemy zawalczyć o zrealizowanie celu wyznaczonego dla elektroenergetyki i zielonego ciepła. Na polu transportu już przegraliśmy i wobec zbyt małego udziału zielonego prądu do napędów elektrycznych będziemy musieli importować biopaliwa drugiej generacji - twierdzi Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO). W przypadku elektroenergetyki, gdzie dążymy do 19,13- proc. udziału produkcji zielonego prądu w całkowitym zużyciu, też łatwo nie będzie. Bo z każdym rokiem coraz bardziej oddalamy się od celu.

Pełna wersja artykułu jest dostępna na: 

www.rp.pl

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) rozpoczął kontrolę w celu ustalenia, czy wsparcie wytwarzania energii wiatrowej i fotowoltaicznej  przez UE i państwa członkowskie jest skuteczne. Energia wiatrowa i fotowoltaiczna stanowią obecnie dwa główne źródła energii z OZE, które przez ostatnie dziesięć lat rozwijały się w Europie i na świecie w sposób najbardziej dynamiczny i na naszych oczach stają się najtańszymi formami wytwarzania energii elektrycznej.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki odbyła się konferencja pod hasłem: „Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła”. Wydarzenie, którego współorganizatorem był Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO),  zapoczątkowało prace nad nowymi, pilotażowymi projektami priorytetowymi NFOŚiGW w tym zakresie.

Instytut Energetyki Odnawialnej opracował nowe narzędzie prognostyczne i serwis zawierający:

@aktualną informację o kosztotwórczych zmianach prawa,
@bieżący serwis cen energii,
@aktualizację  prognoz cenowych i taryfowych

Jedyny w Polsce „drogowskaz energetyczny” skierowany do:

  • przedsiębiorstw obracających dużymi wolumenami energii,
  • inwestorów źródeł wytwórczych w tym autoproducentów i prosumentów.

Kontrolowana przez Republikanów Federalna Komisja Regulacji Energetyki (FERC) odrzuciła w poniedziałek plan administracji Trumpa, aby wesprzeć elektrownie węglowe i jądrowe poprzez dotacje. 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA