Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Podczas wczorajszego spotkania z wiodącymi eksporterami (tj. w czwartek, 20 kwietnia 2017 roku) w Pałacu Prezydenckim  udział wzięli przedstawiciele 4 polskich producentów urządzeń i systemów z rynku OZE: Asket, EnsolHewalex, Selfa. Temat spotkania brzmiał: „Priorytety prezydentury: polskie firmy na świecie”.

O udział firm zielonej gospodarki w spotkaniu i w programach wsparcia eksportu zabiegał Grzegorz Wiśniewski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, wskazując na eksport jako remedium dla firm technologicznych na przejściowy spadek chłonności rynku krajowego energetyki odnawialnej.

Z okazji 20-lecia uchwalenia ustawy Prawo energetyczne (Pe) w Ministerstwie Rozwoju  odbyła się uroczysta konferencja zorganizowana przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), powołany do życia tą samą ustawą. Jubileusz stał się okazja do udzielenia Rzeczpospolitej ważnego wywiadu przez prezesa URE Macieja Bando pod znamiennym tytułem „Monopol państwa w energetyce”. Każdy monopol rozleniwia, z czasem demoralizuje, ale monopol państwowy w szczególności. W swoim państwowym majestacie nie musi się wysilać, działa w białych rękawiczkach, uderza tam gdzie politycznie jest najłatwiej, a w szczególność w małe firmy (niech się biznes martwi) , bo te rzekomo kupują energię i jej dostawę na wolnym rynku. Monopol jak już opanuje rynek staje się w swojej retoryce wolnorynkowy i twierdzi, że prawo i regulator krępują przedsiębiorczość i jak już coś nazywamy rynkiem to ceny można dyktować aby zrealizować wyższe cele korporacyjne i państwowe (bezpieczeństwo energetyczne). Takie postulaty można było usłyszeć na konferencji.

Przepisy wykonawcze wymagane ustawą  OZE do ogłoszenia i przeprowadzenia w 2017 r. aukcji na dostawy energii z OZE przez kolejne lata są niemal gotowe. 24 marca w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Energii (ME) w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE i okresu obowiązującego wytwórców (dla wszystkich 15-letni), którzy wygrają aukcje w 2017 roku. Na podpis premier Beaty Szydło czekają już tylko rozporządzenia Rady Ministrów (RM) w sprawie kolejności oraz maksymalnej  ilości i wartości energii elektrycznej z OZE do sprzedania w drodze ww. aukcji w 2017 roku (tzw. rozporządzenie „wolumenowe”).

W dniu 16 marca odbyły się warsztaty organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej w ramach projektu SDHp2m „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce” w Warszawie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki. Partnerem warsztatów jest Arcon-Sunmark.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które organizujemy wspólnie z organizatorami 51 Międzynarodowych Targów Budownictwa „TWÓJ DOM 2017”w Bielsku-Białej w dniach 7 – 9 kwietnia br. w Hali pod Dębowcem przy ul. Karbowej 26. Udział w szkoleniu polecamy osobom, które w swoich firmach ponoszą duże koszty zaopatrzenia w energię elektryczną, a poprzez wykorzystanie instalacji OZE, np. fotowoltaicznej mogą zmniejszyć rachunki za zakup energii elektrycznej.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA