Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Odnawialny blog: Czy prawa prosumentów powinny być chronione w konstytucji? Czy na pewno prawo obywateli do prosumpcji i prawa prosumentów są w Polsce wystarczająco chronione zwykłymi ustawami? Można mieć wątpliwości i przy okazji debaty konstytucyjnej warto się nad tym zastanowić, czy problem nie jest jeszcze nazbyt egzotycznym jak na pytanie konstytucyjne, ale też nad tym czy brak konstytucyjnej ochrony tej nowej formy działalności nie spowoduje ze ona nigdy w Polsce się nie rozwinie.

Dziś nad wszystkimi ekoelektrowniami nad Wisłą górują wiatraki z zainstalowanym potencjałem przekraczającym 5,8 tys. MW. Ich dominująca rola zapewne się nie zmieni, jednak najmniejsza obecnie branża OZE, czyli fotowoltaika (licząca ok. 280 MW mocy, z których tylko ok. 100 MW to działające komercyjnie źródła) wkrótce może wyjść na pozycję wicelidera.

Odwołanie Andrzeja Piotrowskiego z funkcji wiceministra energii odpowiedzialnego za OZE i za atom nie stało się powodem do rozdzierania szat wśród branżowych ekspertów. Reszta społeczeństwa i  tak nie zna wiceministrów i ich dokonań. Ale dymisja jest dobrym powodem do zadania kilku pytań: z jakiego powodu wiceminister został odwołany, czy został wykonany bilans jego dokonań i z jakim bagażem spraw do załatwienia będzie musiał się zmierzyć jego następca (lub następcy), czy odwołanie nie stanie się dobrą okazją do zainicjowania głębszych  zmian strukturalnych w ministerstwie i rewizji realizowanej polityki energetycznej. 

Jest realna szansa na przeprowadzenie przez URE aukcji OZE w trzecim, a najpóźniej w czwartym kwartale br. Wtedy przynajmniej część inwestorów, których oferty wygrają w tegorocznej aukcji, mogłaby zdążyć zakończyć swoje inwestycje oraz przyłączyć je do sieci jeszcze w 2019 roku i produkować energię przez cały kolejny rok, kiedy Polska ma się rozliczyć ze swoich zobowiązań - mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w wywiadzie z Ireneuszem Chojnackim (WNP.PL).

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA