Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Do 2020 roku udział OZE w polskim miksie energetycznym na wzrosnąć do 15 proc. – wynika z unijnego pakietu energetycznego. Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego z Instytutu Energetyki Odnawialnej nasz kraj może mieć jednak kłopoty z realizacją tego celu. Powodem jest niższa od oczekiwań wielkość inwestycji w sektorze oraz brak przejrzystych przepisów prawnych.

Minister Energii (ME) skierował na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów  projekt rozporządzenia rządu o maksymalnej ilości i wartości energii, która może być zakupiona na aukcjach OZE w 2017 roku. Sprawa jest o tyle ważna, że dotyczy wydatkowania 27 mld zł, w tym 20 mld zł na procesy spalania. 

Jest nam bardzo miło poinformować, że z dniem 1 lutego 2017 roku Instytut Energetyki Odnawialnej został członkiem Komitetu Technicznego nr 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce Polskiego  Komitetu Normalizacyjnego. 

W imieniu organizatora: GRUPY MMC POLSKA zapraszamy do udziału w 25. edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbędzie się  5-6 kwietnia 2017 r. Przedstawiciele branży po raz kolejny będą mieli okazję podjąć debatę na temat aktualnych problemów, z którymi zmaga się sektor energetyczny.

Opinia IEO dotyczy zarówno bezpośrednio samej treści projektowanego rozporządzenia o cenach (wysokość cen referencyjnych to perspektywa bezpośrednich uczestników rynku, inwestorów, deweloperów i dostawców rozwiązań) jak i szerszego kontekstu wynikającego z łącznego rozpatrywania przepisów ustawy o OZE i większego pakietu projektów  rozporządzeń oraz przyjętych założeń i metodyki określania cen (domena IEO).

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank BPH S.A. Filia Oddziału w Warszawie ul. Rakowiecka 39 a, 02-519 Warszawa, nr rachunku:  10 10600076 0000404180116096; Kapitał zakładowy: 53.500 zł,