Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Polecamy artykuł na portalu www.rp.pl nt. cen energii z OZE. W artykule Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, wskazuje, że spółki obrotu mogą wnioskować o wzrost taryfy na sprzedaż energii na 2018 r. – Postulat PGE wyraźnie wskazuje, że koncern zmienia nastawienie do OZE i grupie nie zależy już tak mocno na odbudowaniu cen zielonych certyfikatów (...). Teraz PGE martwi się bardziej o to, by w wyniku wzrostu cen certyfikatów nie zwiększyły się jego koszty w segmencie obrotu – dodaje.”

W ślad za ogłoszeniem przez NFOŚiGW naboru wniosków do konkursu „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” (działanie POIŚ 1.1.1), obejmującego  produkcję ciepła lub  energii elektrycznej, a w tych ramach także tzw. klastrów, Ministerstwo Energii (ME) ogłosiło konkurs na  certyfikację klastrów. Certyfikacja wg deklaracji ME (choć nie jest to wyraźnie napisane w regulaminie konkursu) ma służyć temu, aby klaster mógł otrzymać dofinansowanie w konkursie POIŚ. Wnioski można składać do końca września. To ważny konkurs dla OZE, być może największy w całym okresie obecnego programowania środków UE na ochronę klimatu, a jednocześnie budzi on pytania, na które nie można znaleźć prostych odpowiedzi w dokumentach konkursowych. 

Publikacja powstała na bazie raportów  IEO  przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w związku z organizacją komponentu gospodarczego na marginesie konferencji klimatycznej COP-23 w Bonn.

W rozmowie z portalem BiznesAlert.pl Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, mówi o skutkach podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę noweli ustawy o OZE.

IEO stworzył szczegółowa bazę danych zwycięskich firm i dokonał analizy ich struktury. Okazuje się, że jest to segment dla energetyki rozproszonej niekorporacyjnej. Energetyka zawodowa (spółki będące z zarządzie Skarbu Państwa) nie biorą udziału w przetargach na nowe moce w tym segmencie. Uwidacznia się za to wzrost udziału spółek celowych o charakterze deweloperskim dedykowanych energetyce słonecznej, będących własnością osób fizycznych, co może wskazywać na chęć wtórnego obrotu projektami. Tworzy się rynek dla niezależnych inwestorów, ale też firm deweloperskich na wzór doświadczeń związanych z rozwojem energetyki wiatrowej w latach 2000-2015.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł